Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręObniżka opłat z tytułu rejestracji i obsługi niepublicznych papierów wartościowych

1 lipca br. wchodzą w życie przepisy dotyczące zasad rejestracji niepublicznych papierów wartościowych. Wprowadzają one m.in. obowiązek rejestracji tych instrumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych za pośrednictwem agenta emisji. Na potrzeby nowego rozwiązania KDPW stworzył aplikację internetową, dzięki której rejestracja nastąpi w ciągu 24 godzin.

Od 1 lipca do końca 2019 roku KDPW obniży opłaty z tytułu rejestracji papierów wartościowych dokonanej za pośrednictwem agenta emisji oraz opłaty naliczane z tytułu obsługi wypłaty pożytków albo wykupu dłużnych papierów wartościowych, realizowanej z udziałem agenta płatniczego. Obniżką zostaną objęci uczestnicy, którzy umożliwiają przesyłanie im przez Krajowy Depozyt faktur elektronicznych.
  • Wysokość opłaty minimalnej z tytułu rejestracji obligacji, listów zastawnych albo certyfikatów inwestycyjnych zmniejsza się o połowę i wyniesie 1.000 PLN.
  • W przypadku nieopłaconych w pełni certyfikatów inwestycyjnych imiennych tej samej emisji, rejestrowanych w tym samym miesiącu kalendarzowym na podstawie kilku wniosków, suma opłat pobieranych z tytułu tych rejestracji nie może przekroczyć 25.000 PLN.
  • Z kolei minimalna opłata za wypłatę pożytków lub wykup obligacji, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych zostaje obniżona z 500 PLN do 200 PLN.

Dbając o rozwój rynku kapitałowego w Polsce Krajowy Depozyt realizuje politykę opłat, by być jak najmniejszym obciążeniem na poziomie kosztów uczestnictwa na rynku. Uwzględnia ona infrastrukturalny charakter spółek Grupy KDPW przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa i jakości oferowanych usług dla wszystkich grup swoich klientów.
Grupa KDPW od lat realizuje strategię polegającą na zwiększaniu skali działalności i dywersyfikacji przychodów. Dzięki temu systematycznie obniża opłaty pobierane od swoich uczestników, a także wprowadza czasowe obniżki opłat w celu pobudzenia wybranych segmentów rynku.


Uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 35/803/19 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie czasowej obniżki opłat
Ostatnia aktualizacja: 17-06-2019 Do góry