Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręNowe zasady rejestracji obligacji niepublicznych

Technologiczna rewolucja wkracza na rynek obligacji. Od 1 lipca br. rejestracja obligacji, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych w Krajowym Depozycie zajmie mniej niż 24 godziny, a proces ten jest zautomatyzowany i dostępny przez dedykowaną aplikację na stronie internetowej KDPW.

Zmiana przepisów prawnych

Nowe rozwiązania w zakresie rejestracji niepublicznych papierów wartościowych wprowadza Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

 

1 lipca 2019 r. wejdzie w życie obowiązek rejestracji niepublicznych obligacji korporacyjnych i komunalnych, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych w KDPW, jak również obowiązek pośredniczenia agenta emisji w ich rejestracji w Krajowym Depozycie.
 
Rolą agenta emisji jest weryfikacja poprawności dokumentów związanych z emisją papierów wartościowych. W przypadku pozytywnej opinii agenta, dokona on ich rejestracji w KDPW w imieniu spółki. Funkcję agentów emisji będą pełnić najczęściej banki i domy maklerskie – uczestnicy KDPW.
 
Rynek obligacji niepublicznych przed 1 lipca 2019 r.
190611-drawing1-01.png
 
Szybko i bez papieru
 
Aby jak najbardziej uprościć proces rejestracji tych papierów Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych przygotował nowe rozwiązanie. Papiery wartościowe wprowadzane do depozytu za pośrednictwem agenta emisji będą mogły być rejestrowane za pomocą dedykowanej aplikacji udostępnionej na stronie internetowej Krajowego Depozytu.
 
Termin rejestracji papierów wartościowych będzie można określić w formularzu aplikacyjnym i będzie mógł nim być już następny dzień roboczy po dniu prawidłowego wypełnienia formularza.
 
Zawarcie umowy o rejestrację w takim przypadku nie będzie wymagało składania w Krajowym Depozycie żadnych dodatkowych dokumentów.
 
Na podstawie informacji zawartych w formularzu KDPW nada także rejestrowanym papierom kody ISIN, CFI i FISN.
 
Rynek obligacji niepublicznych po 1 lipca 2019 r.

 

 

1906011-drawing2-01.png
 
 
 
Nowe rozwiązanie dostępne także dla obligacji publicznych
 
Nowy sposób rejestracji obligacji korporacyjnych i komunalnych, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych za pośrednictwem agenta emisji i poprzez internetową aplikację będzie także dostępny (fakultatywnie) dla publicznych papierów wartościowych. Instrumenty, które nie będą wprowadzane do depozytu za pośrednictwem agenta emisji, będą rejestrowane na dotychczasowych zasadach.
 
Obligacje wyemitowane przez 1 lipca 2019 r.
 
Obligacje wyemitowane przed 1 lipca 2019 r. nie podlegają obowiązkowi rejestracji w KDPW. Emitenci mają możliwość ich dematerializacji i rejestracji w KDPW, ale jest to rozwiązanie dobrowolne. Podlegają one jednak obowiązkom informacyjnym: emitent jest zobligowany do przekazania do Krajowego Depozytu podstawowych informacji dotyczących emisji oraz terminów wykonania zobowiązań wynikających z papierów wartościowych do 31 marca 2020 r.
 
Bezpieczniej na rynku
 
Wszystkie podmioty biorące udział w procesie związanym z rejestracją niepublicznych papierów wartościowych podlegają nadzorowi ze strony KNF, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo samego procesu rejestracji, jak również dalszego obrotu.
Współpraca KDPW z agentami emisji jest typową praktyką, stosowaną na rozwiniętych rynkach kapitałowych, umożliwiającą bezpieczną, szybką i wiarygodną realizację procesu rejestracji papierów wartościowych, a w dalszej perspektywie realizację świadczeń z tych instrumentów (np. wypłata odsetek) oraz ich wykup.
 
Informacja o rynku niepublicznym
 
Warto pamiętać także o drugim aspekcie wprowadzonym przez Ustawę o wzmocnieniu nadzoru (…), którym jest udostępnianie do publicznej wiadomości informacji o nieumorzonych obligacjach, listach zastawnych i certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez poszczególnych emitentów.
 
Informacje takie będą obejmowały zarówno emisje rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, jak również emisje rejestrowane poza systemem Krajowego Depozytu (w szczególności wyemitowane przed wprowadzeniem obligatoryjnej dematerializacji).
 
Informacje o tym, czy emitent papierów wartościowych wypłaca wynikające z nich świadczenia (takie jak np. odsetki z obligacji, wypłaty dochodów z certyfikatów inwestycyjnych), czy terminowo wykupuje papiery wartościowe, będą dostępne publicznie. Dostęp do bazy będzie bezpłatny i udostępniony przez KDPW od 1 lipca br. pod adresem https://rze.info/.
 
Rejestr zobowiązań emitentów z tytułu emisji obligacji, listów zastawianych i certyfikatów inwestycyjnych

 

 

190611-drawing3-01.png
 

 

Ostatnia aktualizacja: 01-07-2019 Do góry