Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręInformacja dotycząca zmian w aplikacjach internetowych udostępnianych przez KDPW

Informujemy, że 1 lipca 2019 r. nastąpią zmiany w zakresie udostępnianych emitentom papierów wartościowych aplikacji internetowych wykorzystywanych do
  • Obsługi walnych zgromadzeń 
  • Obsługi realizacji wypłat świadczeń pieniężnych z papierów wartościowych

Jednocześnie w tym terminie zostaną uruchomione nowe aplikacje internetowe dedykowane dla następujących procesów
  • Rejestracja emisji – aplikacja wykorzystywana do obsługi rejestracji papierów wartościowych za pośrednictwem agenta emisji,
  • Wypłata świadczeń (dla agentów płatniczych) - aplikacja wykorzystywana do obsługi wypłaty świadczeń w przypadku realizacji tego procesu za pośrednictwem agenta płatniczego, tj. podmiotu umocowanego przez emitenta do wymiany danych z KDPW w zakresie zobowiązań pieniężnych z papierów wartościowych oraz realizacji płatności z tego tytułu, 
  • Zobowiązania emitentów - aplikacja wykorzystywana do przekazywania do KDPW danych o papierach wartościowych oraz zobowiązaniach z tytułu tych papierów, które po dniu 1 lipca 2019 r. będą rejestrowane w innym niż KDPW, centralnym depozycie papierów wartościowych.

W zakresie funkcjonujących obecnie w ramach Systemu Obsługi Emitentów aplikacji internetowych (Walne zgromadzenia, Wypłata świadczeń) nastąpią poniższe zmiany:
1. Warunkiem korzystania z ww. aplikacji będzie posiadanie przez poszczególne osoby konta dostępowego otwartego poprzez stronę internetową KDPW w ramach jednolitego systemu dostępowego.
2. Instrukcję dotyczącą założenia konta dostępowego znajdą Państwo tutaj
3. Warunkiem uzyskania dostępu do danej aplikacji internetowej będzie złożenie wniosku dostępowego poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza w aplikacji służącej do zarządzania kontem dostępowym oraz potwierdzenie posiadanego upoważnienia do działania w imieniu uczestnika/podmiotu w danej usłudze. Instrukcja dotycząca wniosków o dostęp do aplikacji, dostępna jest tutaj
4. Uprawnienia dostępowe będzie można posiadać w roli:
a. Użytkownika, czyli jako osoba upoważniona do bezpośredniego komunikowania się z KDPW, lub
b. Administratora, czyli jako osoba upoważniona do udzielania innym osobom dostępu do danej aplikacji w roli użytkownika oraz do odbierania tego dostępu  Instrukcja dotycząca obsługi wniosków o dostęp przez administratora
5. Każda osoba posiadająca obecnie dostęp do aplikacji Walne zgromadzenia lub Wypłata świadczeń może – po otwarciu konta dostępowego - uzyskać dostęp do nowych aplikacji internetowych przy wykorzystaniu ważnego certyfikatu internetowego stosowanego do 30 czerwca 2019 r. w zakresie tych aplikacji.
6. Procedura migracji posiadanych obecnie certyfikatów elektronicznych jest opisana w ramach Instrukcji dotyczącej wniosków o dostęp do aplikacji
7. Zasady korzystania z certyfikatów elektronicznych pobranych przed dniem 1 lipca 2019 r. i nie unieważnionych do tego dnia zostały opisane w § 2a uchwały Zarządu KDPW nr 315/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Procedur Ewidencyjnych KDPW
8. WAŻNE – obsługa walnych zgromadzeń zarejestrowanych w obecnej aplikacji Walne zgromadzenia przed 1 lipca 2019 r. zostanie zrealizowana na dotychczasowych zasadach, z wykorzystaniem dotychczas stosowanych certyfikatów elektronicznych.

Uwzględniając powyższe od 1 lipca 2019 r. Emitenci papierów wartościowych będą korzystać z następujących rozwiązań:
  • Walne zgromadzenia - obecnie funkcjonująca aplikacja dla walnych zgromadzeń zarejestrowanych w aplikacji przed 1 lipca 2019 r., która będzie wykorzystywać dotychczasowe certyfikaty elektroniczne. 
  • Walne zgromadzenia – nowa aplikacja dla walnych zgromadzeń rejestrowanych w tej aplikacji od dnia 1 lipca 2019 r., która będzie wykorzystywać nowe zasady dostępowe, poprzez konto dostępowe. 
  • Wypłata świadczeń – obecnie funkcjonująca aplikacja dla wypłat świadczeń rejestrowanych przed 1 lipca 2019 r., jak i od tego dnia, która od 1 lipca 2019 r. będzie wykorzystywać nowe zasady dostępowe, poprzez konto dostępowe.  
Ostatnia aktualizacja: 26-06-2019 Do góry