Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręWarszawa, 3 lipca 2019 r.

Ubezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przedłużył z firmą Colonnade Insurance S.A. umowę ubezpieczenia na sumę gwarancyjną w wysokości 100 mln złotych. Umowa będzie obowiązywać do dnia 30 czerwca 2020 roku. Umowa przewiduje ubezpieczenie zarówno KDPW S.A. jak i KDPW_CCP S.A. w zakresie ryzyka operacyjnego związanego z działalnością obydwu firm.

Ubezpieczenie w szczególności dotyczy zdarzeń związanych ze sprzeniewierzeniem instrumentów finansowych lub środków pieniężnych należących do KDPW, KDPW_CCP lub innych podmiotów, które to środki znajdują się na rachunkach KDPW lub KDPW_CCP, jak również na prowadzonych przez KDPW lub KDPW_CCP rachunkach lub kontach innych podmiotów.

Ubezpieczeniu podlegają także ewentualne szkody związane z przestępstwami komputerowymi. Ponadto polisa obejmuje ryzyka związane z odpowiedzialnością zawodową instytucji finansowych, takie jak odsetki lub odszkodowania za niewykonanie, jak też opóźnione lub nieprawidłowe wykonanie przez KDPW lub KDPW_CCP swoich zobowiązań.

Ubezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego zwiększa bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stanowi element zarządzania ryzykiem w KDPW i KDPW_CCP. Niniejszym ubezpieczeniem spółki z Grupy KDPW objęte są nieprzerwanie od 1 lipca 2009 roku.
Ostatnia aktualizacja: 03-07-2019 Do góry