Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręWarszawa, 12 sierpnia 2019 r.

 

UKNF i KDPW nawiązują współpracę w sprawie wspierania rozwoju innowacji finansowych

INFORMACJA PRASOWA


Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podpisały porozumienie dotyczące współpracy, która ma na celu wspieranie rozwoju sektora innowacji finansowych w Polsce.

Oba podmioty wyrażają zainteresowanie wspólnym prowadzeniem projektów z zakresu technologii finansowych, w szczególności w oparciu o technologię rejestrów rozproszonych, czyli blockchain. Strony uzgodniły główne obszary współpracy, a w szczególności prowadzenie działań w celu informatyzacji sprawozdawczości regulacyjnej oraz poszukiwanie innowacji w obszarze rynku kapitałowego i finansowego, w tym poprzez wykorzystanie platformy blockchain tworzonej przez KDPW.


- Ekosystem innowacji finansowych odgrywa kluczową rolę dla transformacji polskiej gospodarki. By móc efektywnie wspierać jego rozwój, organy nadzoru powinny włączać się w projekty związane z budową infrastruktury fintech w Polsce. Platforma KDPW powstała w oparciu o framework technologii blockchain, który pozwala na implementację procesów zgodności regulacyjnej przy zachowaniu niezaprzeczalnej identyfikacji użytkowników. Węzeł regulacyjny w UKNF to forma zaangażowania w inicjatywę infrastruktury fintech, z potencjałem rozwoju polskiego rynku kapitałowego. To także krok nadzorcy w kierunku innowacyjnych rozwiązań regulacyjnych – powiedział Jacek Jastrzębski, Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego.

- KDPW stworzył platformę blockchain dla rynku kapitałowego, która poprzez usprawnioną wymianę i analizę danych rynkowych posłuży rozwojowi technologicznemu całego rynku kapitałowemu. Dzięki współpracy z UKNF mamy szansę na wykreowanie nowoczesnej platformy biznesowej, ukierunkowanej na współpracę wielu podmiotów, w celu wymiernego zwiększania wzajemnych korzyści. Tym samym tworzymy infrastrukturę do współtworzenia jednolitego, bezpiecznego i zaufanego systemu dedykowanemu współpracy w obszarze nowoczesnych i innowacyjnych usług finansowych – podkreślił Maciej Trybuchowski, prezes KDPW.

Platforma blockchain dla rynku kapitałowego tworzona przez KDPW od 1 lipca br. zapewnia obsługę procesu sporządzania oraz udostępniania emitentom wykazu osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu. Wkrótce na platformie zostanie uruchomiona aplikacja eVoting, która pozwoli na zdalne oddawanie głosów na walnych zgromadzeniach.

***

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) pełni na polskim rynku kapitałowym funkcje centralnego depozytu papierów wartościowych. Do jego głównych zadań należy: rejestrowanie oraz przechowywanie instrumentów finansowych, rozrachunek transakcji zawieranych na rynku regulowanym oraz poza nim, realizacja usług dla emitentów, nadawanie kodów dla papierów wartościowych i podmiotów (LEI, ISIN, CFI, FISN), prowadzenie Repozytorium Transakcji KDPW_TR, tworzenie międzynarodowych połączeń operacyjnych, zarządzanie Systemem Rekompensat i Funduszem Gwarancyjnym (OFE). Akcjonariuszami KDPW w równych częściach są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Narodowy Bank Polski i Skarb Państwa. Od 1994 roku funkcjonuje jako spółka, stale umacniając swoją pozycję na polskim i międzynarodowym rynku finansowym poprzez konsekwentną realizację Strategii spółki oraz wdrażanie nowatorskich rozwiązań w obszarze usług post-transakcyjnych. KDPW tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzi KDPW_CCP - autoryzowana zgodnie z unijnym Rozporządzeniem EMIR izba rozliczeniowa odpowiedzialna za rozliczanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym, w alternatywnym systemie obrotu i OTC. KDPW_CCP prowadzi rozliczenia transakcji z zastosowaniem szeregu mechanizmów pozwalających na systemowe obniżenie ryzyka niewywiązania się stron ze zobowiązań wynikających z zawartych transakcji. www.kdpw.pl
Ostatnia aktualizacja: 12-08-2019 Do góry