Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW od 25 lat dba o bezpieczeństwo i stabilność rynku finansowego

7 listopada br. minęło 25 lat od powołania do życia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych jako samodzielnej spółki, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w obrocie na rynku kapitałowym.

Usługi z zakresu rejestracji papierów wartościowych i obsługi rozliczeń i rozrachunku transakcji KDPW pełni jednak znacznie dłużej, bo od samego początku funkcjonowania rynku kapitałowego w Polsce, czyli od roku 1991. Przez pierwsze lata działał jako integralna cześć Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Już od pierwszej sesji istniała potrzeba sprawnego, bezpiecznego i terminowego rozliczenia zawartych transakcji, a także prowadzenia rejestru papierów wartościowych – i te podstawowe funkcje KDPW wykonuje do dzisiejszego dnia.

Dwadzieścia pięć lat temu, gdy Krajowy Depozyt zaczął działać jako samodzielna instytucja, polski rynek był jednym z pierwszych na świecie, na którym wprowadzono tak rozległą dematerializację papierów wartościowych. Od początku KDPW stawiał na najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Taką dewizą posługuje się również obecnie. Spółka dysponuje własnym systemem do prowadzenia rejestracji papierów wartościowych i ich ewidencji, a także dokonywania rozliczeń i rozrachunków, co nie tylko uniezależnia ją od dostawców takich rozwiązań, ale pozwala również elastycznie reagować na potrzeby lokalnego rynku, czy nowych wzywań regulacyjnych.

Najnowszym przykładem innowacyjnych działań technologicznych jest stworzona przez KDPW Platforma Blockchain dla Rynku Kapitałowego. Od 1 lipca br. zapewnia ona obsługę procesu sporządzania oraz udostępniania emitentom wykazu osób uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu. Na platformie uruchomiona została także aplikacja eVoting, która pozwala na zdalne oddawanie głosów na walnych zgromadzeniach. To jedno z pierwszych tego typu rozwiązań na świecie.

Spoglądając wstecz można śmiało powiedzieć, że KDPW ewoluował od instytucji depozytowo-rozliczeniowej do prężnej grupy kapitałowej oferującej komplementarny pakiet usług dla rynku finansowego. Wśród najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w naszej historii warto wymienić kilka, które miały wpływ na ukształtowanie obecnego charakteru Grupy KDPW i jej oferty.

Jednym z nich jest z pewnością wprowadzenie systemu depozytowo-rozliczeniowego kdpw_stream, dzięki któremu z powodzeniem od wielu lat realizujemy podstawowe usługi, a także stale rozwijamy ofertę i wprowadzamy nowe rozwiązania.

Krokiem milowym w naszym rozwoju było wydzielenie ze struktur Krajowego Depozytu spółki KDPW_CCP, która na polskim rynku pełni funkcje izby rozliczeniowej. Nie mniej ważna jest europejska autoryzacja KDPW_CCP – najpierw dla waluty PLN, następnie dla EUR, a już wkrótce także dla nowej klasy instrumentów finansowych. KDPW_CCP zamierza bowiem prowadzić proces rozliczeń i rozrachunku transakcji zawartych podczas aukcji, w ramach której oferowane będą do sprzedaży na rynku pierwotnym uprawnienia do emisji CO2.

KDPW_CCP świadczy także usługę rozliczania i gwarantowania rozliczeń derywatów rynku OTC oraz transakcji repo, świadcząc usługi dla rynku bankowego, podnosząc jego bezpieczeństwo i wzmacniając zaufanie między jego uczestnikami.

Regulacje post-kryzysowe duży nacisk położyły na przejrzystość rynku i dostęp do informacji, czego efektem są m.in. liczne obowiązki raportowe. Dzięki ofercie Grupy KDPW podmioty zobligowane do raportowania informacji o zawieranych transakcjach mogą skorzystać z usług Krajowego Depozytu, który stworzył i prowadzi zarejestrowane w Europejskim Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) repozytorium transakcji pod reżimem regulacji EMIR i SFTR. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku związane z wejściem w życie unijnego rozporządzenia MiFIR, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych uruchomił usługę ARM (ang. Approved Reporting Mechanism), która polega na przekazywaniu do organu nadzoru informacji o szczegółach transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi.

Ponadto Krajowy Depozyt jest jedynym zarejestrowanym w Polsce podmiotem świadczącym usługę nadawania kodów LEI, identyfikujących podmioty prawne, autoryzowanym w tym zakresie przez Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF). Odpowiada także za nadawanie instrumentom finansowym kodów ISIN, FISN i CFI.

1 lipca 2019 r. wszedł w życie obowiązek rejestracji niepublicznych obligacji korporacyjnych i komunalnych, listów zastawnych oraz certyfikatów inwestycyjnych w KDPW, jak również obowiązek pośredniczenia agenta emisji w ich rejestracji w Krajowym Depozycie. W związku z tym Krajowy Depozyt zrewolucjonizował proces rejestracji tych instrumentów wprowadzając nowe rozwiązania. Dzięki nim rejestracja obligacji, listów zastawnych i certyfikatów inwestycyjnych zajmuje w KDPW mniej niż 24 godziny, a proces ten jest zautomatyzowany i dostępny przez dedykowaną aplikację na stronie internetowej.

Te oraz wiele innych rozwiązań i usług tworzy Grupę Kapitałową, oferującą komplementarny pakiet usług rozrachunkowych, rozliczeniowych, corporate actions, związanych z gromadzeniem danych, a także zadaniami agencji numerującej. Grupa KDPW jest największą i  najlepiej rozwiniętą instytucją świadczącą usługi post-trade w naszym regionie Europy. Wszystko po to, aby zapewnić kompletną i atrakcyjną obsługę polskich firm inwestycyjnych, a także podmiotów zagranicznych operujących na polskim rynku finansowym.

Fakty i podstawowe zadania
Podstawowe dane statystyczne

 

25 lat KDPW.PNG
 
 

 

Ostatnia aktualizacja: 07-11-2019 Do góry