Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę27.02.2020
 
Przymusowa dematerializacja akcji
 
Spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne, które wyemitowały lub wyemitują, przed dniem 1 marca 2021 r. akcje, podlegają z tym dniem obowiązkowi przymusowej dematerializacji.
 
W związku z tym do dnia 30 września 2020 r. mają obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy dla tych akcji albo umowy o ich rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
 
Krajowy Depozyt nie planuje świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy, ale umożliwia rejestrowanie akcji wyemitowanych przez spółki niepubliczne w depozycie papierów wartościowych na zasadach analogicznych do tych, na jakich rejestrowane są obecnie akcje emitowane przez spółki publiczne.
 
Podstawowe informacje dla emitentów akcji podlegających przymusowej dematerializacji przedstawiamy w załączonym poniżej Przewodniku. 


Ostatnia aktualizacja: 17-06-2020 Do góry