Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW z europejską autoryzacją

 
Komisja Nadzoru Finansowego 3 marca 2020 r. podjęła decyzję dotyczącą autoryzacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zgodnie z unijnym rozporządzeniem CSDR*, potwierdzając tym samym, że spełnia on  jednolite wymagania prawne w zakresie funkcjonowania centralnych depozytów papierów wartościowych obowiązujące w całej Unii Europejskiej.
 
Uzyskanie autoryzacji potwierdza także, na zasadzie jednolitego paszportu, gotowość do świadczenia przez KDPW usług zgodnych z unijnymi standardami na terenie całej UE, w tym rejestrowania i przechowywania instrumentów finansowych oraz dokonywania rozrachunku transakcji.
 
- Decyzja KNF jest ważna dla podmiotów działających na polskim rynku kapitałowych, w szczególności banków, domów maklerskich i systemów obrotu, dla których Krajowy Depozyt jest kluczowym dostawcą usług w zakresie przechowywania i rozrachunku papierów wartościowych – powiedział Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu KDPW. 
 
- W celu dostosowania do wymogów CSDR, Krajowy Depozyt przygotował i wdrożył pakiet zmian systemowych, które objęły kluczowe obszary funkcjonowania KDPW takie jak: systemy informatyczne, obsługę połączeń operacyjnych z innymi centralnymi depozytami oraz szeroko rozumiany obszar korporacyjny – dodał Maciej Trybuchowski.
 
Celem rozporządzenia CSDR jest ujednolicenie na poziomie europejskim wymogów dotyczących świadczenia usług przez centralne depozyty papierów wartościowych oraz usprawnienie rozrachunku papierów wartościowych, realizowane w szczególności poprzez harmonizację zasad rozrachunku stosowanych na rynkach europejskich.
 
Grupa KDPW ma już pozytywne doświadczenia w obszarze regulacyjnym i nadzorczym, związane z autoryzacją izby rozliczeniowej KDPW_CCP na gruncie unijnego rozporządzenia EMIR (dla rozliczeń w PLN oraz EUR), uzyskaniem przez KDPW rejestracji Repozytorium Transakcji EMIR w ESMA (Europejskim Organie Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym), czy globalną akredytacją w zakresie nadawania kodów LEI uzyskaną od GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation).
 
 
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CSDR)
Ostatnia aktualizacja: 03-03-2020 Do góry