Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręPrzekazywanie do KDPW informacji o papierach wartościowych wyemitowanych przed 1 lipca 2019 roku i niezarejestrowanych w KDPW

Emitenci obligacji, listów zastawnych, certyfikatów inwestycyjnych lub podmioty prowadzące ewidencję takich papierów wartościowych, zobowiązani są przekazać KDPW informacje dotyczące emisji tych papierów wartościowych dokonanej przed dniem 1 lipca 2019 r. w terminie do dnia 31 marca 2020 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

W celach obsługi procesu przekazywania tych danych, na stronie internetowej KDPW została udostępniona aplikacja Zobowiązania Emitentów.

Do korzystania z aplikacji Zobowiązania Emitentów nie jest wymagane posiadanie statusu uczestnika KDPW w typie emitent.

Dostęp do tej aplikacji można uzyskać składając odpowiedni wniosek na stronie internetowej pod adresem https://online.kdpw.pl/

Do złożenia wniosku konieczne jest posiadanie aktywnego kod LEI. Więcej informacji o uzyskaniu kodu LEI można znaleźć na stronie https://lei.kdpw.pl

Identyfikacja emitentów odbywa się na podstawie kodu LEI zarówno, gdy emitenci przekazują raporty samodzielne, jak również, gdy obowiązek realizuje podmiot prowadzący ewidencję.


Ostatnia aktualizacja: 24-03-2020 Do góry