Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręESMA rozszerzyła rejestrację Repozytorium Transakcji KDPW o raportowanie transakcji SFT

 

 

The European Securities and Markets Authority (ESMA) podjęła decyzję o rozszerzeniu rejestracji Repozytorium Transakcji KDPW o raportowanie transakcji zgodnie z wymogami rozporządzenia SFTR. Decyzja wchodzi w życie z dniem 7 maja 2020 r.

 

Repozytorium KDPW jest jednym z 4 tego typu instytucji z udzieloną zgodą na rozszerzenie działalności o raportowanie zgodnie w wymogami SFTR.

 

Krajowy Depozyt, prowadzący Repozytorium Transakcji pod rozporządzeniem EMIR, posiada już niezbędne doświadczenie, wiedzę, zasoby oraz szereg rozwiązań technologicznych i proceduralnych w zakresie przyjmowania i przechowywania raportów o transakcjach.

 

Dzięki komplementarnym usługom oferowanym przez KDPW uczestnicy Repozytorium Transakcji (zarówno pod rozporządzaniem SFTR, jak i EMIR) będą mogli osiągnąć istotne korzyści wynikające z istniejących już interfejsów komunikacyjnych w KDPW_TR, możliwości wywiązania się z obydwu obowiązków poprzez raportowanie do jednego podmiotu, mniejszych nakładów pracy,  zastosowania gotowych rozwiązań technologicznych, wsparcia merytorycznego, a także niskiego cennika, co prowadzi do dużego obniżenia kosztów związanych z obowiązkami raportowymi.

 

Rozporządzenie SFTR (ang.: Securities Financing Transaction Regulation) jest istotnym elementem działań Unii Europejskiej na rzecz zwiększenia przejrzystości rynków transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych. Zapisy regulacji przewidują obowiązek zgłaszania do autoryzowanych repozytoriów transakcji szczegółowych informacji o transakcjach SFT zawieranych na rynku zorganizowanym lub poza rynkiem przez wszystkie podmioty, niezależnie od tego, czy są to instytucje finansowe, czy niefinansowe (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).

 

Przykładami transakcji SFT są m.in.: udzielanie lub otrzymywanie pożyczek papierów wartościowych, odkup lub transakcje reverse repo na papierach wartościowych i praw gwarantowanych (powszechnie znane, jako repo i revers repo), czy transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami. Ponadto obowiązkiem raportowania objęte są również transakcje pożyczek (zastawu) towarów.

 

Rozporządzenie SFTR, umożliwiając europejskim organom nadzorczym dostęp do informacji dotyczących wykorzystywania transakcji SFT w finansowaniu papierów wartościowych, wpłynąć ma na usprawnienie narzędzi do monitorowania ryzyka, co z kolei powinno przyczynić się do większego bezpieczeństwa na rynkach finansowych.

 

Każdy podmiot zawierający transakcje SFT jest zobowiązany posiadać na potrzeby raportowania ważny kod LEI. KDPW, jako LOU akredytowane przez GLEIF, prowadzi usługę nadawania i utrzymywania kodów LEI.

 

Komunikat ESMA: Link


SFTR_PL-01.jpg 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 06-05-2020 Do góry