Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręWarszawa, 13 lipca 2020 r.

KDPW uruchomił usługę repozytorium transakcji SFTR
INFORMACJA PRASOWA


KDPW udostępnił klientom usługę repozytorium transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (repozytorium transakcji SFTR). Nowe obowiązki raportowe wynikają z Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, z ang. Securities Financing Transaction Regulation (SFTR). Przewiduje ono obowiązek zgłaszania do autoryzowanych repozytoriów transakcji szczegółowych informacji o transakcjach SFT (czyli transakcji z użyciem papierów wartościowych) zawieranych przez wszystkich uczestników rynku, niezależnie od tego, czy są to podmioty finansowe, czy niefinansowe.

Od 13 lipca 2020 r. obowiązkiem raportowania/zgłaszania transakcji SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji objęte zostały firmy inwestycyjne, banki, instytucje kredytowe oraz CSD i CCP.
Obowiązek raportowania wszedł w życie 13 lipca 2020 r., chociaż pierwotnie planowany był na 13 kwietnia 2020 r. W związku z pandemią wywołaną przez koronawirusa został jednak przesunięty przez ESMA (europejskiego nadzorcę nad rynkiem kapitałowym).

Przykłady transakcji SFT:

 • udzielanie lub otrzymywanie pożyczek papierów wartościowych;
 • odkup lub transakcje reverse repo na papierach wartościowych i praw gwarantowanych (powszechnie znane, jako repo i revers repo);
 • buy-sell-back i sell-buy back papierów wartościowych, towarów i praw gwarantowanych;
 • transakcje związane z zarządzaniem zabezpieczeniami.

7 maja br. ESMA rozszerzyła rejestrację repozytorium transakcji KDPW o raportowanie transakcji zgodnie z wymogami rozporządzenia SFTR. Krajowy Depozyt, prowadzący już od kilku lat repozytorium transakcji pod rozporządzeniem EMIR, posiada niezbędne doświadczenie, wiedzę, zasoby oraz szereg rozwiązań technologicznych i proceduralnych w zakresie przyjmowania i przechowywania raportów o transakcjach. Dzięki komplementarnym usługom oferowanym przez KDPW uczestnicy repozytorium transakcji (zarówno pod rozporządzaniem SFTR, jak i EMIR) mogą osiągnąć istotne korzyści wynikające z istniejących już interfejsów komunikacyjnych w KDPW, możliwości wywiązania się z obydwu obowiązków poprzez raportowanie do jednego podmiotu, mniejszych nakładów pracy, zastosowania gotowych rozwiązań technologicznych, wsparcia merytorycznego, a także niskiego cennika, co prowadzi do dużego obniżenia kosztów związanych z obowiązkami raportowymi.

Rozporządzenie SFTR, umożliwiając europejskim organom nadzorczym dostęp do informacji dotyczących wykorzystywania transakcji SFT w finansowaniu papierów wartościowych, wpłynąć ma na usprawnienie narzędzi do monitorowania ryzyka, co z kolei powinno przyczynić się do większego bezpieczeństwa na rynkach finansowych.

Każdy podmiot zawierający transakcje SFT jest zobowiązany posiadać na potrzeby raportowania ważny kod LEI. KDPW, jako LOU akredytowane przez GLEIF, prowadzi także usługę nadawania i utrzymywania kodów LEI.

Kogo dotyczy obowiązek zgłaszania transakcji SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji?
Obowiązkiem zgłaszania transakcji SFT do autoryzowanych repozytoriów transakcji objęte będą wszystkie przedsiębiorstwa działające na terenie UE, zarówno finansowe, jak i niefinansowe (bez względu na branżę, w której działają).
13 lipca 2020 r. wszedł obowiązek raportowania dla:

 • firm inwestycyjnych,
 • banków,
 • instytucji kredytowych,
 • oraz dla CSD i CCP.
12 października 2020 r. wejdzie obowiązek raportowania dla:
 • zakładów ubezpieczeń/zakładów reasekuracji,
 • funduszy emerytalnych,
 • UCITS (przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe),
 • AFI (alternatywnych funduszy inwestycyjnych).
11 stycznia 2021 r. wejdzie obowiązek raportowania dla:
 • instytucji niefinansowych.
Ostatnia aktualizacja: 15-07-2020 Do góry