Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręWarszawa, 4 stycznia 2021 r.

Podsumowanie 2020 roku w Grupie KDPW

 

 
Miniony rok zmienił nasze dotychczasowe spojrzenie na otaczający nas świat, który mierzy się ze skutkami globalnej pandemii wywołanej przez wirus COVID-19. W jednej chwili gospodarki i społeczeństwa musiały odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości, w tym także Grupa KDPW.

 

 
Pandemia zweryfikowała w praktyce system zachowania ciągłości działania w GK KDPW i potwierdziła, że jako organizacja była ona przygotowana na sytuację kryzysową. 2020 rok nie był jedynie „czasem przetrwania”. Zgodnie z przyjętymi planami rozwojowymi, Grupa KDPW wdrożyła kilka istotnych dla rynku finansowego projektów.
 
W marcu 2020 r. KDPW uzyskał europejską autoryzację zgodnie z unijnym rozporządzeniem CSDR. Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego była ważna dla podmiotów działających na polskim rynku kapitałowym, a w szczególności banków, domów maklerskich i emitentów, dla których Krajowy Depozyt jest kluczowym dostawcą usług w zakresie przechowywania i rozrachunku papierów wartościowych.
 
W maju 2020 r. ESMA podjęła decyzję o rozszerzeniu rejestracji repozytorium transakcji KDPW o raportowanie transakcji zgodnie z wymogami rozporządzenia SFTR. Dzięki temu wraz z wejściem w życie obowiązku raportowego 13 lipca KDPW udostępnił klientom usługę repozytorium transakcji SFTR.
 
W II półroczu 2020 roku Repozytorium Transakcji EMIR nawiązało współpracę z 3 agregatorami danych dotychczas korzystającymi  z kończących działalność repozytoriów CME ETR oraz NEX Abide. W wyniku tej współpracy do repozytorium w KDPW raportowane są informacje o transakcjach na instrumentach pochodnych w imieniu ponad 200 nowych kontrahentów pochodzących m.in. z Cypru, Czech, Niemiec, Hiszpanii, Słowacji, Francji, Austrii, Chorwacji, Luksemburga i Holandii. Repozytorium Transakcji EMIR odnotowało blisko trzykrotny wzrost liczby raportowanych transakcji w całym roku 2020  w stosunku do roku 2019 (167 mln vs 56 mln).
 
We wrześniu KDPW wprowadził nowe rozwiązania ułatwiające komunikację spółek giełdowych ze swoimi akcjonariuszami, wynikające z dostosowania do regulacji określonych w dyrektywie SRD II. Zakres zmian związanych z wdrożeniem nowych regulacji objął dwa obszary. Pierwszy dotyczył zawiadomienia o walnym zgromadzeniu oraz innych zdarzeniach korporacyjnych, co wiązało się ze zmianami w aplikacjach WZ oraz eVoting. Drugi z obszarów jest nowością i dotyczył przekazywania spółce informacji o jej akcjonariuszach. Tym samym emitenci zyskali kolejną usługę opartą na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.
 
W 2020 r. KDPW wprowadził także zmiany w procesie kontroli pokrycia. Celem tego projektu było opracowanie nowych zasad dokonywania zawieszeń rozrachunku, co znacząco wpłynęło na zwiększenie wolumenu i wartości rozrachowanych transakcji.
 
W grudniu 2020 r. w aplikacji LEI zaimplementowano automatyczne uzupełnianie podstawowych danych podmiotów prawnych na podstawie zapisów znajdujących się w bazach GUS. Dzięki temu klienci znacznie łatwiej i szybciej mogą aplikować o nadanie kodów LEI.
 
 
Izba rozliczeniowa KDPW_CCP weszła w 2020 roku w kolejny obszar rynku finansowego rozpoczynając rozliczanie transakcji z segmentu kasowego Treasury BondSpot Poland. Dla uczestników tego rynku znacząco poprawi się bezpieczeństwo rozliczeń, a w perspektywie czasu – powinno to wpłynąć także na zwiększenie wolumenu transakcji. Kolejnym krokiem będzie objęcie rozliczeniami rynku all to all oraz transakcji repo na TBSP.
 
Miniony rok to także przyjęcie nowej „Strategii Grupy Kapitałowej KDPW na lata 2020-2024”, w której określono 4 komplementarne do siebie linie biznesowe, dedykowane zróżnicowanym grupom klientów. Linie te dostarczają uczestnikom rynku finansowego zintegrowane usługi w łańcuchu sfery post-transakcyjnej dla różnych klas aktywów, w oparciu o innowacyjne rozwiązania technologiczne.
 
Pozytywne aspekty pandemii

 

Pandemia odegrała także inną rolę – przyspieszyła cyfryzację gospodarki i tym samym wielu obszarów naszego życia. Doprowadziła także do zmian postaw Polaków wobec oszczędzania. Wzrost zainteresowania oszczędzaniem może spowodować także większe zainteresowanie rynkiem kapitałowym, co obserwujemy już teraz. Widzimy to m.in. po wzroście liczby rachunków maklerskich. Według danych, jakie KDPW otrzymuje z banków i biur maklerskich, ich liczba w 2020 roku wzrosła o 66 tys. (ostatnie dane - na koniec listopada 2020 r.)
202012161-wykres-page001.jpg
 

 

 
Plany na 2021 rok
Także w przyszłym roku GK KDPW planuje wprowadzić kilka rozwiązań z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Jednym z nich będzie udostępnienie spółkom niepublicznym, których akcje zarejestrowane są w KDPW, oraz ich akcjonariuszom, możliwości pozyskania informacji o akcjonariuszach. Planowana jest także automatyzacja procesu nadawania kodów ISIN, FISN i CFI. Będzie to możliwe za pomocą dedykowanej aplikacji internetowej. Kolejnym projektem będzie uruchomienie nowego portalu prezentacji danych statystycznych oraz ich sprzedaży, z uwzględnieniem możliwości pobierania danych do ich automatycznego przetwarzania.

 

 
Ostatnia aktualizacja: 07-01-2021 Do góry