Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręAplikacja do automatycznego nadawania kodów ISIN ułatwi proces obowiązkowej dematerializacji akcji

1 lutego br. KDPW uruchomił aplikację do automatycznego nadawania kodów ISIN (wraz z kodami CFI i FISN), która umożliwia podmiotom prowadzącym rejestr akcjonariuszy ekspresowe pozyskanie kodu, w celu zapisania instrumentów finansowych w swoich rejestrach pod wskazanym identyfikatorem. Aplikacja dostępna jest w Portalu usług Grupy KDPW.

Uruchomienie nowej automatycznej usługi stanowi istotne udogodnienie dla uczestników polskiego rynku finansowego, w szczególności w kontekście obowiązku nakładanego na spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne, które w związku z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 i z 2020 r., poz. 875), zobowiązane są do dematerializacji instrumentów finansowych (akcji, warrantów subskrypcyjnych, świadectw użytkowych, świadectw założycielskich, uczestnictw w dochodach, uczestnictw w podziale majątku spółki) w rejestrze akcjonariuszy spółek niepublicznych prowadzonym przez podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Oferta KDPW przede wszystkim pozwoli tym podmiotom identyfikować dematerializowane instrumenty w sposób unikalny i zestandaryzowany.

Dedykowana aplikacja zastępuje dotychczasowy manualny model nadawania kodów ISIN dla instrumentów niepublicznych, polegający na konieczności podpisywania bilateralnych umów w tym zakresie. Cały proces odbywa się poprzez stronę internetową https://online.kdpw.pl, na której udostępniony został przyjazny interfejs, pozwalający na wnioskowanie o nadawanie kodów ISIN. Proces nadawania kodów identyfikujących: ISIN, CFI, FISN dla poszczególnych emisji realizowany jest w sposób automatyczny.

Usługa jest płatna i przewiduje rozróżnienie stawek opłat dla emitentów, którzy posiadają lub nie posiadają kodu LEI. Różnica wynika z faktu, iż dla emitentów, którzy nie posiadają kodu LEI, KDPW będzie przeprowadzał dodatkowe czynności weryfikacyjne.

W przypadku emitentów posiadających kod LEI opłata wynosi:
  • za nadanie kodów ISIN, CFI, FISN: 180 PLN netto;
  • za utrzymanie kodów ISIN, CFI, FISN: 120 PLN netto.

W przypadku emitentów, którzy nie posiadają kodu LEI opłata wynosi:
  • za nadanie kodów ISIN, CFI, FISN: 400 PLN netto;
  • za utrzymanie kodów ISIN, CFI, FISN: 200 PLN netto.


Grupa KDPW nieprzerwanie prowadzi prace nad uzupełnieniem swojej oferty w zakresie komunikacji z klientami poprzez interfejs webowy - Portal usług Grupy KDPW. Uruchomiony w lipcu 2019 r. kanał komunikacyjny (dostępny pod adresem: https://online.kdpw.pl dedykowany jest uczestnikom KDPW i KDPW_CCP, a także klientom korzystającym z pozostałych usług Grupy KDPW.

 

Szczegółowe informacje o kodach ISIN, CFI i FISN nadawanych przez KDPW dostępne są na stronie:
Nadawanie kodów ISIN, CFI, FISN

Ostatnia aktualizacja: 01-02-2021 Do góry