Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW uruchomił Portal danych

3 lutego br. uruchomiony został Portal danych Grupy Kapitałowej KDPW, dostępny pod adresem https://data.kdpw.pl. Docelowo w ramach Portalu danych prezentowane będą dane statystyczne dotyczące systemu rozrachunku i rozliczeń, dane pochodzące z prowadzonych przez KDPW repozytoriów transakcji EMIR i SFTR oraz inne dane prezentowane obecnie w różnych miejscach na stronach prowadzonych przez KDPW i KDPW_CCP. W przypadku zagregowanych danych publicznych pochodzących z systemów Repozytorium EMIR i SFTR informacje będą prezentowane w kanale otwartym bez potrzeby logowania.

Wymienione zestawy danych będą przenoszone do portalu sukcesywnie. W pierwszym etapie w Portalu danych znajdziemy następujące raporty:
  • Liczba i wartość operacji zaewidencjonowanych (instrukcji rozrachunkowych) w KDPW.
  • Liczba uczestników KDPW (CSD) w podziale na rodzaj działalności.
  • Kapitalizacja instrumentów finansowych zarejestrowanych w KDPW w podziale na grupę instrumentu.
  • Lista instrumentów finansowych zarejestrowanych lub nadanych w KDPW.
  • Liczba i wartość transakcji rozliczonych w KDPW_CCP (rynek zorganizowany).
  • Lista instrumentów pochodnych zarejestrowanych w KDPW_CCP.
  • Liczba uczestników rozliczających i nierozliczających KDPW_CCP.
W Portalu danych statystyki (raporty) te zostaną udostępnione jako pakiet raportów bezpłatnych.

Uwierzytelnienie w Portalu danych będzie realizowane za pośrednictwem tych samych kont dostępowych, które wykorzystywane są w Portalu usług pod adresem: https://online.kdpw.pl

Osoby, które posiadają już konta z tytułu korzystania z innych usług GK KDPW, mogą korzystać z tych samych kont dostępowych. Pozostali potencjalni użytkownicy w pierwszym kroku będą proszeni o założenie konta. W przypadku obu grup użytkowników, dostęp do niepłatnych danych statystycznych będzie udzielany po złożeniu wniosku o pakiet danych bezpłatnych oraz zatwierdzeniu Zasad bezpłatnego udostępniania danych przez KDPW.

Do 10 lipca br. działał będzie stary serwis statystyczny na stronie internetowej KDPW, dostępny pod adresem: https://www.kdpw.pl/pl/kdpw_stream/statystyki/Strony/default.aspx. Zostanie on docelowo zastąpiony serwisem płatnym świadczonym za pośrednictwem Portalu danych.

Uruchomienie Portalu danych, a tym samym skondensowanie danych statystycznych będących w posiadaniu GK KDPW w jednym miejscu, pozwoli na łatwiejsze dotarcie do poszukiwanych informacji. Prace nad docelowym modelem Portalu danych zostały rozłożone na cały 2021 rok, co pozwoli na dostosowanie się do pobierania danych, w szczególności w obszarze informacji odpłatnych, w przypadku których nastąpi zmiana struktury i sposobu udostępniania przekazywanych raportów.

Harmonogram uruchomienia i rozwoju Portalu danych:

Portal_rozwoj.png

Ostatnia aktualizacja: 03-02-2021 Do góry