Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręeVoting-board – nowa usługa KDPW

1 kwietnia br. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych udostępnił nową usługę, która wychodzi naprzeciw zadaniom stawianym przed Biurami Zarządów, w związku z potrzebą organizowania i obsługi głosowań organów statutowych spółek w trybie zdalnym – eVoting-board.

Nowa usługa bazuje na dotychczasowych doświadczeniach związanych z implementacją rozwiązań służących obsłudze walnych zgromadzeń, z opcją głosowania w modelu eVoting.

Niezaprzeczalność, poufność, bezpieczeństwo informacji i systemu zapewnia odseparowana architektura informatyczna i technologia blockchain.

eVoting-board to usługa umożliwiająca przeprowadzenie zdalnych głosowań na posiedzeniach rad nadzorczych (i komitetów działających w strukturach rad nadzorczych), a także zarządów. System informatyczny umożliwia także oddawanie głosów poza posiedzeniami, z dowolnego miejsca, również za pomocą smartphona.

Usługa ta składa się z dwóch komponentów: aplikacji Organy Statutowe – Głosowania, dostępnej dla Emitenta, który organizuje posiedzenia swoich organów: rad nadzorczych i zarządów oraz aplikacji eVoting-board, dedykowanej członkom tych organów, którzy za jej pomocą mogą oddawać głosy nad procedowanymi uchwałami.

System zapewnia w szczególności:
  • podejmowanie uchwał przez rady nadzorcze i zarządy w sposób jawny i tajny,
  • dostęp do wyników głosowania,
  • zapisywanie wyników głosowania na potrzeby protokołu z posiedzenia.

Usługa kierowana jest do krajowych emitentów papierów wartościowych - spółek, których akcje rejestrowane są w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.


Emitenci korzystają z usługi za pośrednictwem aplikacji Organy Statutowe – Głosowania dostępnej w Portalu usług KDPW pod adresem: https://online.kdpw.pl/. W aplikacji tej Biuro Emitenta/Biuro Zarządu może zarejestrować każde głosowanie.
Osoby głosujące będą korzystać z dedykowanej aplikacji eVoting-board, dostępnej na stronie
https://glosowania-organy-statutowe.kdpw.pl/, powiązanej z aplikacją Organy Statutowe – Głosowania.

1 kwietnia 2021 r. otwarte zostało także nieodpłatnie środowisko testowe, które pozwoli szczegółowo zapoznać się z funkcjonalnościami produktu, przetestować procesy, zarówno od strony głosującego, jak i Emitenta.

*****
Dodatkowe informacje:
Dariusz Marszałek
E: dariusz.marszalek@kdpw.pl
M: +48 605 969 626
Ostatnia aktualizacja: 01-04-2021 Do góry