Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręNiezależna zewnętrzna ocena audytu wewnętrznego w KDPW i KDPW_CCP

 
W pierwszym kwartale 2021 roku KPMG Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (KPMG) przeprowadziła prace mające na celu dokonanie niezależnej zewnętrznej oceny działalności funkcji audytu wewnętrznego, realizowanej przez Biuro Audytu Wewnętrznego w KDPW i  KDPW_CCP. Zdaniem audytorów KPMG, audyt wewnętrzny w spółkach Grupy KDPW prowadzony jest zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami, które osiąga jedynie niewielka część badanych instytucji.
 
Ma to szczególne znaczenie dla takich spółek, jak KDPW i KDPW_CCP, które zapewniają infrastrukturalne usługi dla rynku finansowego w Polsce i za granicą. Tak wysoka ocena audytorów, niezmiernie trudna do osiągnięcia, potwierdza wysoki profesjonalizm i niezależność komórki audytowej w GK KDPW.
 
Ocena objęła swoim zakresem m.in. badanie zgodność działania audytu wewnętrznego z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, Kodeksem Etyki, Regulaminem Biura Audytu Wewnętrznego, planami pracy i procedurami operacyjnymi Biura oraz odpowiednimi wymogami prawa i regulacji. Badanie objęło także ocenę celu, roli i zadań, obiektywności, niezależności i umiejscowienia jednostki audytu wewnętrznego w strukturze organizacyjnej.
 
Ocenie poddano narzędzia i techniki wykorzystywanych przez audyt wewnętrzny, w tym ocenę stosowanej metodologii audytu, planowania, w szczególności ocenę ryzyka na etapie przygotowywania planu pracy, realizowania zadań audytowych, komunikowania i raportowania wyników prac i monitoringu wykonania rekomendacji poaudytowych. W badaniu ocenione zostały także kompetencje pracowników jednostki audytu wewnętrznego.
 
Przeprowadzone prace potwierdziły, że funkcja audytu wewnętrznego w KDPW i KDPW_CCP jest realizowana prawidłowo i zgodnie ze Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego. To wyraz najwyższego uznania.
 
Ostatnia aktualizacja: 22-04-2021 Do góry