Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW digitalizuje głosowania

Digitalizacja i automatyzacja stały się dzisiaj kluczowymi trendami zarówno w sektorze finansowym, jak również w innych obszarach gospodarki. Procesy te przyspieszyły w ostatnich miesiącach, gdy z powodu globalnej pandemii musieliśmy poradzić sobie z nową rzeczywistością, ograniczającą codzienne interakcje między ludźmi.

Wyjściem z tej sytuacji okazała się technologia i możliwość zdalnego porozumiewania się na odległość. Dla wielu procesów istotnym czynnikiem okazało się jednak bezpieczeństwo takich rozwiązań. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zaoferował rynkowi dwie usługi: eVoting, pozwalający na zdalne głosowanie na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy (WZA) oraz eVoting-board, który daje możliwość przeprowadzania głosowań na zdalnych posiedzeniach zarządów i rad nadzorczych. Rozwiązania te są dostępne przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalowania przez naszych klientów. KDPW, jako autoryzowana instytucja infrastruktury rynku kapitałowego, zapewnia niezaprzeczalność, poufność oraz bezpieczeństwo informacji i systemu.

Walne zgromadzenia w cyfrowym wymiarze
Walne zgromadzenie jest jednym z ważniejszych wydarzeń w kalendarzu każdej spółki i jej akcjonariuszy. Tradycyjne WZA, odbywające się zazwyczaj w siedzibie spółki, nie pozwalają na wzięcie w nich udziału wszystkim akcjonariuszom, zwłaszcza w obecnej rzeczywistości.
eVoting to narzędzie dla emitentów, których akcje zarejestrowane są w KDPW, oraz ich akcjonariuszy. Aplikacja daje gwarancję niezaprzeczalnej identyfikacji akcjonariuszy, dzięki integracji z wykazem uprawnionych do udziału w WZA w KDPW. Oferuje jednak znacznie więcej, niż tylko możliwość zdalnego głosowania (w tym głosowania tajnego). Wśród innych funkcjonalności eVotingu znajdziemy, m.in. dostęp i zarządzanie informacją o akcjonariuszach i ich pełnomocnikach, porządkiem obrad oraz projektami uchwał. eVoting umożliwia również publikację wyników głosowań, a także wspiera sporządzanie protokołu z walnego zgromadzenia. Emitent, rejestrując WZA w systemie KDPW (w aplikacji WZ) wybiera „tryb rozszerzony” oraz informuje w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu o możliwości głosowania zdalnego z wykorzystaniem aplikacji eVoting. Aplikacja dla akcjonariuszy jest bezpłatna i dostępna na stronie https://mojeglosowanie.pl.
Pozwala ona na głosowanie z dowolnego miejsca na świecie, w którym akcjonariusz lub pełnomocnik ma odstęp do urządzenia z Internetem. Co ważne, głosować można zarówno przed fizycznym WZA, jak i w jego trakcie. Dzięki aplikacji, akcjonariusz nie musi ponosić kosztów związanych z dojazdem na miejsce WZA, a czasem i noclegiem. Jeśli inwestor pracuje zawodowo, dochodzą jeszcze koszty utraconych korzyści w związku koniecznością wzięcia dnia wolnego. Dodatkowo, przy ogłoszeniu przerwy w WZA, koszty proporcjonalnie rosną. Warto pamiętać także o zagranicznych akcjonariuszach. Można zatem powiedzieć, że eVoting to oszczędność pieniędzy i czasu. I to nie tylko w czasie pandemii.
Więcej informacji: http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/Walne_zgromadzenia/Strony/eVoting.aspx.


Zdalne głosowania organów statutowych spółek
1 kwietnia br. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych uruchomił nową usługę, która wychodzi naprzeciw zadaniom stawianym przed Biurami Zarządów, w związku z potrzebą organizowania i obsługi głosowań organów statutowych spółek w trybie zdalnym. eVoting-board to usługa umożliwiająca przeprowadzenie zdalnych głosowań zarządów i rad nadzorczych (w tym także komitetów działających w strukturach rad nadzorczych). Usługa ta składa się z dwóch komponentów: aplikacji Organy Statutowe – Głosowania, dostępnej dla emitenta, który organizuje posiedzenia swoich organów: rad nadzorczych i zarządów oraz aplikacji eVoting-board, dedykowanej członkom tych organów, którzy za jej pomocą mogą oddawać głosy nad procedowanymi uchwałami. Usługa kierowana jest do krajowych emitentów papierów wartościowych - spółek, których akcje rejestrowane są w KDPW. System informatyczny obsługuje zdalne głosowania organów spółki podczas posiedzeń organizowanych z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także umożliwia oddawanie głosów poza posiedzeniami, w tzw. trybie obiegowym, z dowolnego miejsca, również za pomocą smartphona. Jednocześnie zapewnia utrwalenie wyników głosowania oraz bezpieczeństwo głosowania.
System zapewnia podejmowanie uchwał przez rady nadzorcze i zarządy w sposób jawny i tajny, daje dostęp do wyników głosowania oraz pozwala na zapisywanie wyników głosowania na potrzeby protokołu z posiedzenia.
Ostatnia aktualizacja: 19-05-2021 Do góry