Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW wspiera rozwój rynku kapitałowego poprzez aktywną politykę kształtowania opłat

Grupa KDPW, jako kluczowa instytucja infrastrukturalna, aktywnie wspiera rozwój polskiego rynku kapitałowego i jego uczestników. Realizując strategię polegającą na zwiększaniu skali działalności, poprzez dywersyfikację przychodów i wprowadzanie nowych usług, systematycznie obniża opłaty, a także wprowadza czasowe obniżki opłat w celu pobudzenia wybranych segmentów rynku.


W okresie od 1 października do 31 grudnia 2021 r. Krajowy Depozyt wprowadzi 13 czasowych obniżek opłat w zakresie rozrachunku transakcji, rejestracji papierów wartościowych oraz obsługi zdarzeń korporacyjnych.

- "Infrastrukturalny charakter spółek Grupy KDPW polega nie tylko na dostarczaniu uczestnikom rynku finansowego niezawodnych usług w zakresie rejestrowania, przechowywania, rozliczania i rozrachunku papierów wartościowych, ale także kształtowaniu polityki opłat wspierającej rozwój tego rynku i podmiotów działających na nim. Dlatego zdecydowaliśmy o czasowej obniżce kilkunastu opłat w obszarze rozrachunku, rejestracji papierów wartościowych oraz obsługi zdarzeń korporacyjnych" – powiedział Maciej Trybuchowski, Prezes KDPW.

- "Obniżki w zakresie opłat z tytułu rozrachunku pozwolą na oszczędności domom i biurom maklerskim oraz bankom pełniącym funkcje powiernicze, zaś obniżki w zakresie rejestracji papierów wartościowych oraz obsługi zdarzeń korporacyjnych - emitentom, TFI oraz agentom płatniczym. Łączna szacowana wartość obniżek wyniesie ponad 4 mln zł w okresie IV kwartału 2021 roku" – dodał prezes KDPW.

W bieżącym roku Krajowy Depozyt zdecydował już o czasowym obniżeniu opłaty za udostępnienie spółkom informacji o osobach uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu z 2.500 zł do 1.500 zł. Dzięki temu emitenci, których akcje rejestrowane są w KDPW, zaoszczędzili ok. 800 tys. zł. Od 1 lipca br. KDPW wprowadził możliwości opłacania corocznych odnowień ważności kodów LEI z góry, na okres od 2 do 5 lat, co zmniejsza koszt odnowienia kodu nawet o 23 proc. W 2020 roku z kolei KDPW dokonał 32 czasowych obniżek opłat, aby wesprzeć różne grupy uczestników rynku kapitałowego.

Szczegółowe informacje w Uchwale nr 46/933/21 Rady Nadzorczej KDPW
Ostatnia aktualizacja: 01-10-2021 Do góry