Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręRozwój Portalu danych KDPW – nowe raporty i wprowadzenie odpłatności za wybrane dane
 
3 lutego br. uruchomiony został Portal danych KDPW, dostępny pod adresem https://data.kdpw.pl. Celem uruchomienia nowego serwisu było stopniowe zastąpienie obecnego systemu prezentującego dane statystyczne produktem o wyższej jakości i nowych funkcjonalnościach.
 
Od samego początku KDPW zapowiadał rozwój portalu i jego kolejne etapy. Drugi z nich wszedł właśnie w fazę realizacji.
 
3.02.2021: I faza projektu – raporty bezpłatne
W pierwszej fazie projektu KDPW udostępnił następujące raporty:
 • Liczba i wartość operacji zaewidencjonowanych (instrukcji rozrachunkowych) w KDPW.
 • Liczba uczestników KDPW (CSD) w podziale na rodzaj działalności.
 • Kapitalizacja instrumentów finansowych zarejestrowanych w KDPW w podziale na grupę instrumentu.
 • Lista instrumentów finansowych zarejestrowanych lub nadanych w KDPW.
 • Liczba i wartość transakcji rozliczonych w KDPW_CCP (rynek zorganizowany).
 • Lista instrumentów pochodnych zarejestrowanych w KDPW_CCP.
 • Liczba uczestników rozliczających i nierozliczających KDPW_CCP.
W Portalu danych statystyki (raporty) te są i pozostaną udostępnione jako pakiet raportów bezpłatnych.
 
22.11.2021: II faza projektu – raporty płatne udostępnione bezpłatnie
W dniu 22 listopada 2021 r. rozpoczął się okres pilotażowy, w trakcie, którego przyszłe raporty płatne zostały udostępnione nieodpłatnie. W tym celu w niepłatnym pakiecie danych zostało zgrupowanych 7 nowych raportów.
Zakres informacyjny serwisu płatnego zawiera:
 • Raport 1. Dot. instrumentów finansowych zarejestrowanych w KDPW_CCP.
 • Raport 2. Dot. instrumentów finansowych zarejestrowanych lub zakodowanych w KDPW.
 • Raport 3. Dot. Kontrahentów i ich danych tj.: LEI, NIP, REGON podmiotu.
 • Raport 4. Dot. instrumentów finansowych przyjętych/wykluczonych z KDPW.
 • Raport 5. Dot. kapitalizacji instrumentów finansowych rejestrowanych na kontach uczestników KDPW (z podziałem na rodzaj uczestnika).
 • Raport 6. Dot. uczestników i emitentów KDPW.
 • Raport 7. Dot. zdarzeń korporacyjnych/przejęć instrumentów finansowych zarejestrowanych w KDPW.
 
Docelowo, odpłatne dane referencyjne i statystyczne będą podzielone na raporty zgrupowane w tematyczne bloki, tzw. pakiety. Rodzaje pakietów oraz zakres danych (raportów) prezentowanych w ramach pakietów będą podlegać w przyszłości modyfikacjom zgodnie z celem biznesowym usługi.
 
Przyporządkowanie raportów do pakietów
Tab1.JPG
Dane poszczególnych raportów będą aktualizowane cyklicznie, na koniec dnia, zgodnie ze zmieniającymi się danymi w systemach i bazach KDPW oraz KDPW_CCP.
 
W okresie pilotażowym będzie można korzystać ze wszystkich danych referencyjnych i statystycznych z wykorzystaniem formularzy manualnych. W tym czasie będzie można zapoznać się w praktyce z zakresem informacyjnym oraz z przygotowanymi rozwiązaniami technicznymi nowego serwisu płatnego.
 
03.01.2022: faza III – sprzedaż raportów płatnych
W dniu 3 stycznia 2022 r. zostaną uruchomione pakiety, o których mowa powyżej, a z dniem 10 stycznia 2022 r. pakiet dedykowany na potrzeby okresu pilotażowego zostanie zamknięty. Tym samym już od pierwszego dnia roboczego 2022 r., serwis płatny będzie umożliwiał zamawianie subskrypcji z jednoczesnym zachowaniem ciągłości dostępu do danych zamieszczanych w raportach płatnych.
UWAGA: Raporty udostępnione w I fazie nadal będą bezpłatne.
 
Wysokość opłat za udostępnianie danych uzależniona będzie od:
 • liczby pakietów wykupionych w ramach subskrypcji,
 • liczby użytkowników, w tym administratorów będących użytkownikami, przy czym klient będzie mógł kupować pakiety dla następującej liczby użytkowników:
  • do 3 użytkowników (minimalny obligatoryjny dostęp),
  • do 10 użytkowników,
  • do 50 użytkowników.
 • wykupienia dostępu via API,
 • okresu rozliczeniowego, na który będzie nabywana subskrypcja, którym może być miesiąc albo rok.

 

 
Opłaty za pakiety raportów i dostęp do usługi

 

Tab2.JPG

 

 

Więcej informacji na stronie: https://data.kdpw.pl/news/nowy_serwis_platny5

Ostatnia aktualizacja: 23-11-2021 Do góry