Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę1 lutego 2022 r. wdrożone zostały zmiany w zakresie dyscypliny rozrachunku CSDR

W ramach zimowego okna wdrożeniowego 2022, w dniu 1 lutego 2022 r., w systemach informatycznych wprowadzone zostały zmiany związane z dostosowaniem GK KDPW do wymogów rozporządzenia CSDR w zakresie dyscypliny rozrachunku (II etap projektu):
 • nowy system naliczania kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek, w tym mechanizmy redystrybucji naliczonych kwot do kontrahentów przez KDPW i KDPW_CCP,
 • mechanizmy monitoringu uczestników w zakresie terminowości rozrachunku i oceny efektywności rozrachunku oraz mechanizmy raportowania do nadzorcy w zakresie dyscypliny rozrachunku,
 • zmiany w funkcjonującym już obecnie mechanizmie hold-release oraz dodatkowo
 • zmiany w procesie przetwarzania zleceń rozrachunku dotyczących rozrachunków posttransakcyjnych – zmiany są efektem dyskusji przeprowadzonych w ramach grup roboczych, mających na celu usprawnienie przetwarzania instrukcji przekazywanych przez klientów uczestników, a w szczególności pozwalających na brak oznaczania instrukcji specyficznym kodem związanym z rozrachunkiem posttransakcyjnym (w systemie KDPW kod rynku XPXX).

Z uwagi na wydany przez ESMA komunikat dotyczący procesów związanych z transakcjami buy-in (link), w systemie Krajowego Depozytu nie zostały wdrożone mechanizmy związane z raportowaniem do KDPW informacji o tego rodzaju transakcjach. Natomiast w ramach mechanizmów wspierających procesy rozrachunku związane z potencjalnym stosowaniem przez uczestników operacji odkupu papierów na otwartym rynku (buy-in), od dnia 1 lutego 2022 r. KDPW oferuje pełen zakres funkcjonalności, w szczególności:
 • mechanizm hold-release, z uwzględnieniem zmian wdrażanych w dniu 1 lutego 2022 r.,
 • mechanizm odwoływania instrukcji rozrachunku,
 • rozrachunek w częściach, w tym wykorzystanie mechanizmu zmiany zgody na rozrachunek w częściach w instrukcji rozrachunku, realizowany przy użyciu instrukcji technicznych,
 • wprowadzenie nowego oznaczenia kodowego operacji dla transakcji buy-in zawieranej poza system obrotu.

W systemie KDPW_CCP w związku z trwającymi procesami autoryzacyjnymi z dniem 1 lutego 2022 r. zaimplementowane zostały wyłącznie zmiany dotyczące pobierania i redystrybucji kar pieniężnych przez KDPW_CCP na podstawie danych z KDPW wraz z zastosowaniem nowych, dedykowanych do tych operacji kodów w systemach płatniczych.

Mechanizm kar pieniężnych za nieterminowy rozrachunek
Szczegóły dotyczące procesu naliczania kar pieniężnych w ramach dyscypliny rozrachunku zgodnie z CSDR, w tym opis wymogów, regulacje i praktyki rynkowe, informacje dot. opłat oraz formularz reklamacyjny zamieszczone zostały na stronie internetowej KDPW w zakładce CSDR - mechanizm kar pieniężnych (link).

Regulacje KDPW
Zmiany w regulacjach, które weszły w życie z dniem 1 lutego 2022 r.:
 • uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 51/938/21 z 8 listopada 2021 r. opublikowana w dniu 18 stycznia 2022 r. (link),
 • uchwała Rady Nadzorczej KDPW S.A. nr 48/935/21 z 8 października 2021 r. opublikowana w dniu 16 grudnia 2021 r. – w zakresie zmian w Tabeli opłat KDPW określonych w § 1 pkt 1 lit. f/-m/ tej uchwały (link),
 • uchwała Zarządu KDPW S.A. nr 60/2022 z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie zmian Szczegółowych Zasad Działania KDPW oraz Procedur Ewidencyjnych KDPW (link)
 • uchwała Zarządu KDPW S.A. nr 61/2022 18 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej realizowania płatności wynikających z rozrachunków transakcji i innych operacji dokonywanych przez Krajowy Depozyt oraz w sprawie banków rozliczeniowych (link)

Uprzejmie informujemy, że wszystkie materiały, pełna korespondencja, w tym notatki ze spotkań Grupy roboczej ds. dyscypliny rozrachunku dostępne są na:
 • stronie internetowej KDPW (link)
 • stronie internetowej KDPW_CCP (link)
 • a struktury komunikatów ISO 20022 umieszczone są na platformie MyStandards.

Ostatnia aktualizacja: 01-02-2022 Do góry