Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręOd 16 kwietnia możliwe będzie prowadzenie rachunków zbiorczych przez Uczestników KDPW

16 kwietnia 2012 r. wchodzą w życie zmiany w Regulaminie KDPW, które umożliwią Uczestnikom Krajowego Depozytu prowadzenie rachunków zbiorczych, tzw. kont omnibus. Wprowadzenie rachunków zbiorczych otwiera polski rynek dla nowych inwestorów i w konsekwencji daje szansę na zwiększenie napływu zagranicznego kapitału.

Konta omnibus to rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do osób, dla których rachunki te formalnie są prowadzone. Dzięki nowelizacji Ustawy o obrocie możliwe było wprowadzenie tego rozwiązania w polskim systemie depozytowym, prowadzonym przez KDPW.

Z punktu widzenia zagranicznych inwestorów wcześniejsze rozwiązania istniejące w naszym systemie finansowym, wymagające posiadania odrębnego rachunku utworzonego specjalnie na rynek polski, były kosztowne i skomplikowane.

- Mimo trwającego od wielu miesięcy kryzysu finansowego polski rynek kapitałowy ciągle się rozwija, zwiększając nie tylko bazę zagranicznych inwestorów, ale także znacząco podnosząc wartość obrotów tej grupy. Brak możliwości otwierania rachunków zbiorczych stanowił coraz większą barierę w dalszym rozwoju rynku kapitałowego w Polsce, który przez ostatnie lata przeszedł z pozycji rynku lokalnego do regionalnego centrum finansowego – powiedziała Iwona Sroka, Prezes KDPW.

Rachunki zbiorcze stały się trzecim, obok kont depozytowych (prowadzonych na poziomie Krajowego Depozytu) oraz rachunków papierów wartościowych (prowadzonych przez Uczestników KDPW), urządzeniem ewidencyjnym prowadzonym w ramach depozytu papierów wartościowych. Od rachunków papierów wartościowych różni je to, że nie pozwalają na identyfikację osób uprawnionych z zapisanych na nich papierów wartościowych, zaś od kont depozytowych to, że nie są one powiązane z rachunkami papierów wartościowych.

Obecnie w KDPW trwają prace nad możliwością prowadzenia rachunków zbiorczych także przez sam Krajowy Depozyt (a nie tylko przez jego Uczestników).

Rachunki zbiorcze funkcjonują w wielu krajach UE i na świecie, m.in. w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Niemczech, na Węgrzech. Spośród państw spoza UE rachunki zbiorcze funkcjonują m.in. w Szwajcarii i w Stanach Zjednoczonych.
Ostatnia aktualizacja: 13-04-2012 Do góry