Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręPrywatyzacja głównym czynnikiem rozwoju polskiego rynku kapitałowego. II Dzień CEE IPO Summit

 

Drugi dzień konferencji CEE IPO Summit rozpoczął się dyskusją na temat polskich doświadczeń prywatyzacyjnych i wpływu programu prywatyzacji na rozwój polskiego rynku kapitałowego.

 

W panelu dyskusyjnym Strategia Prywatyzacji – Polskie Doświadczenia udział wzięli: Paweł Tamborski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, Sławomir Panasiuk – Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych,  Krzysztof Zawadzki – Wiceprezes Zarządu Tauron PE, Paweł Klimkowski – Członek Zarządu AVIVA PTE, Grzegorz Chłopek – Wiceprezes Zarządu ING OFE. Moderatorem dyskusji panelowej był Krzysztof Walenczak z Societe Generale, wcześniej Wiceminister Skarbu Państwa.

 

Uczestnicy panelu reprezentujący wszystkie strony zaangażowane w prywatyzację – Ministerstwo Skarbu, inwestorów, prywatyzowane spółki i instytucje infrastrukturalne, takie jak KDPW – prezentowali swoje spojrzenie na polskie doświadczenia w tym zakresie. Dyskusja koncentrowała się na docenianym w innych krajach regionu, polskim modelu prywatyzacji i obecnym stanie tego procesu. Przedstawiciele inwestorów uczestniczących w panelu uznali prywatyzację przez warszawską giełdę nie tylko za najbardziej przejrzystą i efektywną formę prywatyzacji ale także dającą notowanym spółkom możliwość dostępu do globalnego kapitału i globalnych instytucji.

 

Wiceminister Skarbu Państwa Paweł Tamborski stwierdził, że proces prywatyzacji nie jest napędzany jedynie poprzez potrzeby budżetu państwa. Jego zdaniem celem prywatyzacji jest stymulowanie rozwoju polskiego rynku kapitałowego i budowa w Warszawie centrum finansowego dla całego regionu.
"Prywatyzacja jest ważnym elementem polskiej transformacji" – powiedział Paweł Tamborski. "Wraz z postępem procesu prywatyzacji rola Ministerstwa Skarbu będzie stopniowo ewoluować od instytucji sprzedającej aktywa w stronę instytucji zarządzającej aktywami, które nie są przeznaczone na sprzedaż" – dodał. Wśród tych ostatnich minister wymienił spółki zarządzające strategiczną infrastrukturą oraz najważniejsze instytucje finansowe. Tamborski dodał, że plan prywatyzacji na lata 2012-2013 obejmuje kilkaset przedsiębiorstw. Zaznaczył jednak, że ze względu na warunki rynkowe ministerstwo będzie elastycznie podchodzić do prywatyzacji. „Coraz więcej zagranicznego kapitału i zagranicznych emitentów pojawia się na warszawskiej giełdzie. Globalizacja jest dziś ważnym tematem, dzięki niej możemy wykorzystać debiuty prywatyzowanych przedsiębiorstw w procesie rozwoju centrum finansowego dla całego regionu” – powiedział moderujący panel Krzysztof Walenczak z Societe Generale.

 

Paneliści przyznali, że ważnym elementem rozwoju Warszawy jako centrum finansowego regionu jest troska o odpowiednią infrastrukturę, która zapewniają GPW i KDPW. Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zauważył, że cel, jakim jest globalizacja rynków finansowych, powinien być realizowany, pod warunkiem wzmocnienia konkurencyjności polskiego rynku kapitałowego. Duże znaczenie w tym aspekcie ma stabilność ekonomiczna i gospodarcza kraju, infrastruktura instytucjonalna rynku kapitałowego, wprowadzenie rozwiązań zgodnych ze standardami i regulacjami międzynarodowymi, zniesienie barier ograniczających rozwój rynku. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych aktualnie pracuje nad wprowadzeniem podstaw prawnych dla mechanizmu nowacji, tworzeniem szerokiej sieci połączeń operacyjnych z zagranicznymi depozytami, co umożliwia notowanie na GPW zagranicznych spółek w formule dual listingu, a także przygotowuje się do wejście w życie nowych regulacji europejskich, prowadzących do harmonizacji przepisów, dotyczących izb rozliczeniowych i depozytów. Dzięki temu KDPW pozostanie partnerem nie tylko dla krajowych, ale również zagranicznych instytucji.

 

W trakcie dyskusji uczestnicy poruszyli również kwestie obecności inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym. Wzrost zainteresowania rynkiem kapitałowym jest w dużej mierze konsekwencją programu Akcjonariatu Obywatelskiego promowanego przez Skarb Państwa przy okazji prywatyzacji.

 

Drugi panel ostatniego dnia konferencji poświęcony był rumuńskiemu programowi prywatyzacji. Remus Vulpescu z Biura Państwowej Własności i Prywatyzacji mówił o polskim przykładzie budowania rynku kapitałowego na bazie prywatyzowanych spółek. Obecnie Rumunia koncentruje się na prywatyzacji spółek z branży zbrojeniowej, paliwowej, górniczej i badawczej. W 2012 roku planowanych jest kilka wtórnych ofert publicznych. Remus Vulpescu zaznaczył, że Rumunia zacieśnia integracje w ramach Unii Europejskiej i stara się wzmocnić swoją pozycję na międzynarodowym rynku finansowym.

 

Drugiego dnia Konferencji Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, wspólnie z GPW, był organizatorem dyskusji panelowej, adresowanej do spółek, potencjalnie zainteresowanych notowaniem na GPW, Droga na giełdowy parkiet – IPO dla początkujących. Michael Lukac, Szef Zespołu ds. Relacji z Klientami Zagranicznymi KDPW zaprezentował rolę Krajowego Depozytu w tworzeniu połączeń operacyjnych oraz przekazał informacje dotyczące uczestnictwa i rejestracji akcji w KDPW.

 

Panel kończący tegoroczny CEE IPO Summit poświęcony był perspektywom dla polskiego rynku kapitałowego w nadchodzących miesiącach. W trakcie rozmowy poruszono również kwestie wpływu zawirowań makroekonomicznych w strefie euro na rynek polski. Eksperci stwierdzili, że w obliczu obecnej trudnej sytuacji na rynku akcji należy rozwijać rynki obligacji. Dzięki temu emitenci będą mieli więcej możliwości pozyskiwania kapitału, a inwestorzy dostaną szansę większej dywersyfikacji portfela.

 

CEE IPO Summit to konferencja, w którą zaangażowane są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, największe banki inwestycyjne oraz renomowane kancelarie prawne, współpracujące ze spółkami w procesie ofert publicznych i innych transakcji na GPW. Wydarzenie wspierają również Ministerstwo Skarbu Państwa, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Muzeum Narodowe w Warszawie.  Kolejna edycja CEE IPO Summit już za rok.​

 

Prezentacja KDPW.pdfPrezentacja KDPW.pdf

 

CEEIPO1.jpg

CEEIPO2.jpg


CEEIPO3.jpg

Ostatnia aktualizacja: 01-06-2012 Do góry