Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręZarząd KDPW na nową kadencję wybrany

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zwołane na 19 czerwca 2012 roku powołało dr Iwonę Srokę na stanowisko Prezesa Zarządu KDPW na nową kadencję. Iwona Sroka po raz pierwszy fotel Prezesa Krajowego Depozytu objęła 30 lipca 2009 roku. WZA podjęło także decyzję dotyczącą podziału zysku za rok 2011 oraz dokonało zmian w składzie Rady nadzorczej KDPW S.A.

 

Jednocześnie w dniu 19 czerwca 2012 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej KDPW, podczas którego Rada, na wniosek Prezes Zarządu dr Iwony Sroki, powołała w skład Zarządu KDPW – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Sławomira Panasiuka oraz na stanowisko Członka Zarządu Michała Stępniewskiego.

 

- Z prawdziwą zawodową satysfakcją i wielkim zaszczytem przyjęłam decyzję akcjonariuszy, którzy zaufali dotychczasowemu Zarządowi, powołując go na nową kadencję. W moim odczuciu to prosty dowód, iż obrana przez nas w 2009 r. nowa strategia, bardzo dobre wyniki finansowe oraz realizowane przez ostatnie 3 lata projekty rozwojowe zostały ocenione pozytywnie. Jako zgrany i sprawdzony już zespól, jesteśmy tą decyzją zmotywowani do kolejnych działań mających na celu wzmocnienie infrastruktury polskiego rynku kapitałowego, dostosowując go do najlepszych światowych standardów – powiedziała Iwona Sroka.

 

W ciągu ostatnich trzech lat Krajowy Depozyt, zrealizował szereg projektów, podnoszących jakość oferowanych usług i korzystnie wpływających na funkcjonowanie uczestników KDPW, takich jak banki, domy maklerskie, emitenci instrumentów finansowych. Do najważniejszych osiągnięć realizowanej strategii KDPW należy m.in.:

 • wdrożenie nowego systemu depozytowo-rozliczeniowego kdpw_stream,
 • wydzielenie ze struktur KDPW izby rozliczeniowej KDPW_CCP oraz wprowadzenie nowego modelu gwarantowania rozliczeń (opartego na uznanej na świecie metodologii SPAN) z wykorzystaniem kapitałów własnych izby oraz funkcji agenta ds. rozrachunku,
 • utworzenie sześciu nowych połączeń operacyjnych (linków) z zagranicznymi depozytami (Bułgaria, Kanada, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowenia), dzięki czemu zagraniczne spółki z tych rynków mogą być notowane na GPW,
 • wprowadzenie nowych usług dla emitentów: obsługa WZA przez KDPW, elektroniczna platforma wymiany informacji z KDPW w zakresie zdarzeń korporacyjnych,
 • utworzenie Giełdowej Izby Rozrachunkowej, rozliczającej rynek energii,
 • przygotowanie rynku i KDPW do obsługi rachunków zbiorczych (kont omnibus),
 • system anonimowych pożyczek papierów wartościowych na zlecenie za pośrednictwem KDPW,
 • opracowanie rozwiązań służących zwiększeniu bezpieczeństwa transakcji krótkiej sprzedaży,
 • przygotowanie zmian w Systemie Rekompensat,
 • koordynacja prac grupy T2S NUG_PL, której zadaniem jest wdrożenie na polskim rynku europejskiego projektu TARGET2-Securities oraz przygotowanie decyzji w zakresie współpracy z tym systemem,
 • przeniesienie rozrachunku w euro na platformę Target2.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 w wysokości 42,5 mln zł. Na wypłatę dywidendy przeznaczono 50 procent wypracowanego w 2011 roku zysku, czyli 21,25 mln zł.​

 

WZA zdecydowało także o powołaniu w skład Rady Nadzorczej KDPW p. Anny Arcimowicz–Kołeczek oraz odwołaniu ze składu Rady p. Ewy Pawlak. ​

 

W skład Rady Nadzorczej KDPW od dnia 19 czerwca 2012 r. wchodzą:
Ludwik Sobolewski – Przewodniczący
Anna Arcimowicz–Kołeczek
Beata Jarosz
Piotr Koziński
Piotr Szpunar
Adam Tochmański

 

Akcjonariuszami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych są w równych częściach: Skarb Państwa, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Narodowy Bank Polski. ​

 

 

dr Iwona Sroka
- Prezes Zarządu KDPW
Sławimir Panasiuk
- Wiceprezes Zarządu KDPW
Michał Stępniewski
- Członek Zarządu KDPW
IS.jpg

SP.jpg

MS.jpg

Zobacz także:

Podsumowanie 3 lat kadencji Zarządu KDPW

dr Iwona Sroka - życiorys

Sławomir Panasiuk - życiorys

Michał Stępniewski - życiorys

Ostatnia aktualizacja: 21-06-2012 Do góry