Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręUbezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego

 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zawarł z firmą Chartis Europe S.A. umowę ubezpieczenia na sumę gwarancyjną w wysokości 100 mln PLN. Umowa będzie obowiązywać do dnia 30 czerwca 2013 roku. Umowa przewiduje ubezpieczenie zarówno KDPW S.A. jak również spółki zależnej KDPW_CCP S.A. w zakresie ryzyka operacyjnego związanego z działalnością Krajowego Depozytu i izby rozliczeniowej KDPW_CCP.

 

Ubezpieczeniem objęte są instrumenty finansowe i środki pieniężne należące do KDPW i KDPW_CCP lub innych podmiotów, znajdujące się na rachunkach/kontach Krajowego Depozytu i KDPW_CCP oraz na rachunkach/kontach innych podmiotów, które to rachunki/konta prowadzą KDPW i KDPW_CCP.

 

Ubezpieczeniu podlegają także ewentualne szkody związane z przestępstwami komputerowymi.

 

Ponadto polisa obejmuje ryzyka związane z odpowiedzialnością zawodową instytucji finansowych (odsetki lub odszkodowania za niewykonanie, opóźnione lub nieprawidłowe wykonanie przez KDPW S.A. jak również KDPW_CCP S.A. swoich zobowiązań).

 

Ubezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego zwiększa bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stanowi element zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej KDPW. ​

Ostatnia aktualizacja: 05-07-2012 Do góry