Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW i KDPW_CCP Partnerami Forum Inwestycyjnego w Tarnowie

 

W dniach 3-4 września br. w Tarnowie odbędzie się V Forum Inwestycyjne 2012.

 

Forum Inwestycyjne to impreza towarzysząca Forum Ekonomicznemu. Gromadzi wybranych inwestorów z Polski i Europy Środkowo Wschodniej, a także przedstawicieli rządów i parlamentów, którzy są odpowiedzialni za procesy prywatyzacyjne w Europie Środkowo Wschodniej.

 

Prezes Iwona Sroka jest członkiem Rady Programowej Forum Inwestycyjnego a Krajowy Depozyt i izba rozliczeniowa KDPW_CCP są Partnerami Forum Inwestycyjnego i organizatorami dyskusji panelowej Rynek kapitałowy w Europie Środkowo - Wschodniej - kierunki zmian.

 

Na początku transformacji systemy finansowe państw Europy Środkowo-Wschodniej oparte były na sektorach bankowych.  W wyniku reform i prywatyzacji w kolejnych latach nastąpiła ekspansja banków zagranicznych. Czynnikiem wzmacniającym rozwój rynku kapitałowego było pozytywne zaangażowanie rządów w zapewnienie stabilności makroekonomicznej.  Dla dalszego rozwoju rynków kapitałowych państw, które w  nieodległej przeszłości przeszły transformację ustrojową, niezwykle ważna jest rola państwa w gospodarce oraz wspieranie przez rządy rozwoju tego rynku. Szczególnie ważne jest zorganizowanie właściwej infrastruktury, umożliwiającej osiągnięcie  takich celów jak efektywność oraz konkurencyjność rynku.  Niezwykle istotne jest także  zarządzanie długiem publicznym, gdyż czynnik ten  decyduje o wycenie ryzyka występującego na lokalnym rynku.  Wśród najistotniejszych zagrożeń można wymienić niski poziom płynności - zarówno na rynkach obligacji, jak i akcji - oraz relatywnie słaby i wciąż bardzo nierównomierny poziom rozwoju.  Rynki finansowe w szczególny sposób podlegają procesom globalizacji i tylko aktywny ich udział w tym procesie warunkuje właściwe wykorzystanie pojawiających się nowych możliwości.

 

Moderatorem panelu będzie Paweł Tamborski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.
W dyskusji udział wezmą: Krzysztof Walenczak, Dyrektor Zarządzający Societe Generale, Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Borno Janekovic, Director  CEE Region Franklin Templeton Investments a także David Kucera, Sekretarz Generalny Power Exchange Central Europe i Matjaz Rakovec, President of the Management Board Triglav Group.

 

Po dyskusji panelowej odbędzie się prezentacja Lidera Biznesu – KDPW i KDPW_CCP (Prezes Iwona Sroka).

Ostatnia aktualizacja: 20-07-2012 Do góry