Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręDyskusja Rynek kapitałowy w Europie Środkowo - Wschodniej - kierunki zmian, Forum Inwestycyjne, Tarnów, 3 września br.

 

W dniu 3 września br., podczas Forum Inwestycyjnego w Tarnowie uczestnicy debaty Rynek kapitałowy w Europie Środkowo - Wschodniej - kierunki zmian, organizowanej przez KDPW, dyskutowali o kondycji rynku kapitałowego w regionie, o zagrożeniach oraz perspektywach rozwoju rynku kapitałowego w Polsce oraz o zaangażowaniu Skarbu Państwa w procesy prywatyzacyjne i dalsze umacnianie pozycji GPW w regionie.

 

Moderatorem dyskusji był Pan Paweł Tamborski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W dyskusji udział wzięli: Ludwik Sobolewski - Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krzysztof Walenczak - Dyrektor Zarządzający Societe Generale, Borno Janekovic - Director CEE Region Franklin Templeton Investments oraz Matjaz Rakovec - President of the Management Board Triglav Group.

 

"Z perspektywy 20 lat, dzięki pracy i zaangażowaniu wielu instytucji rynek kapitałowy w Polsce osiągnął sukces na miarę lokalną, regionalną i światową" – stwierdził Minister Paweł Tamborski, rozpoczynając dyskusję panelową. "Polski rynek kapitałowy i lokalny zasób kapitału, jakim dysponujemy oraz zasób kapitału, który jesteśmy w stanie przyciągnąć, pomógł nam przejść suchą stopą przez pierwszą fazę kryzysu światowego. (…) To co jest stałe na rynkach to ciągła zmienność" – podsumował i jednocześnie zaprosił uczestników debaty do dyskusji o tym, jakie zagrożenia oraz perspektywy stoją obecnie przed polskim rynkiem. Krzysztof Walenczak z Societe Generale wśród zagrożeń stojących przed polskim rynkiem kapitałowym wymienił czynniki, związane z ogólnymi zagrożeniami dla globalnego kapitalizmu, takimi jak światowy kryzys, spadek płynności i ofert publicznych. Do najważniejszych lokalnych zagrożeń zaliczył przyszłość polskiego sektora emerytalnego, który był jednym z filarów sukcesu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Odnosząc się do udziału Skarbu Państwa w procesach prywatyzacyjnych Krzysztof Walenczak zauważył, że gdyby nie Państwo nie byłoby w Polsce rynku kapitałowego ani sukcesu regionalnego GPW. Prezes GPW Ludwik Sobolewski w swoim wystąpieniu podkreślił, że bardzo dobra kondycja polskiego rynku kapitałowego jest wynikiem wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju tego rynku: powołaniu i rozwoju rynku dla małych firm NewConnect, rynku papierów dłużnych i skarbowych Catalyst, otwarciu na zagranicznych pośredników, a także wsparciu ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa.

 

Borno Janekovic, reprezentujący międzynarodową firmę inwestycyjną dokonując oceny atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego powiedział: "Analizując kraje pod kątem inwestycji, zwracamy uwagę na trzy czynniki. Po pierwsze naszym zdaniem władze powinny skupiać się wyłącznie na tworzeniu infrastruktury. (…) Po drugie, naszym zdaniem ważna jest duża liczba ofert pierwotnych, ponieważ zwiększają one przejrzystość danego sektora. Zaś po trzecie, naszym zdaniem rząd nie powinien zachowywać udziału mniejszościowego w spółkach giełdowych. Jest to zwykle zarzewiem problemów, a naszym zdaniem rząd może się zabezpieczyć poprzez ramy regulacyjne, a nie utrzymanie udziału w spółkach giełdowych".

Matjaz Rakovez, Prezes Triglav Group podkreślił natomiast, że o wyborze polskiej giełdy decyduje przede wszystkim polska gospodarka. "Polski rynek finansowy ma przewagę nad Słowenią. W II kwartale 2012 r. nasz produkt krajowy brutto (PKB) skurczył się o 3,2 procent. Ponadto konsumpcja krajowa spadła o 6,8 procent. Wartość dodana brutto była o 2,2 procent niższa niż w II kwartale 2011 r. Są to dość dramatyczne dane z gospodarki słoweńskiej. Jednak sektor ubezpieczeniowy należy do branż o najlepszych wynikach, nie tylko w Słowenii, ale i w regionie. W zeszłym roku planowaliśmy pozyskanie dodatkowego kapitału na fuzje i przejęcia. Zdecydowaliśmy się pozyskać dodatkowy kapitał na warszawskim rynku giełdowym. Niestety, nasza spółka jest własnością państwa – 68 procent kapitału Triglav jest w rękach państwa, które uniemożliwiło to działanie".

 


LF0665.jpg

LF0652.jpg

LF0668.jpg

LF0672.jpg

LF0755.jpg

TOP_0113.jpg

Ostatnia aktualizacja: 06-09-2012 Do góry