Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręCzasowe zwolnienie z opłat

 

Zwalnia się uczestników w typie uczestnictwa deponent, dokonujących rozliczeń transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi, z opłat rozrachunkowych określonych w pkt 4 części: "Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW" Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, naliczanych od transakcji rozliczanych przez tych uczestników z zastosowaniem nowacji rozliczeniowej, o której mowa w art.45h ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Zwalnia się uczestników w typie uczestnictwa deponent, dokonujących rozliczeń transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi, z opłaty określonej w ppkt 7.2. części: "Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW" Tabeli Opłat stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, w zakresie dotyczącym transakcji rozliczanych przez tych uczestników z zastosowaniem nowacji rozliczeniowej, o której mowa w art.45h ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Zwolnienia z opłat określone w ust.1 i 2 obowiązują do dnia 31 grudnia 2012 r. włącznie.

 

Podstawa prawna:

 

33_487_12.pdfUchwała Nr 33/487/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 września 2012 r.

Ostatnia aktualizacja: 13-09-2012 Do góry