Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręRepozytorium transakcji w KDPW

 

Krajowy Depozyt uruchomi nową usługę – repozytorium transakcji, czyli działalność polegającą na gromadzeniu i przechowywaniu informacji dotyczących transakcji w instrumentach pochodnych. Wymóg raportowania transakcji do repozytoriów wprowadzają przepisy Unii Europejskiej.

 

Usługa repozytorium transakcji to odpowiedź KDPW na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR). Wprowadza ono m.in. obowiązek raportowania transakcji w instrumentach pochodnych do repozytoriów oraz określa zasady ich funkcjonowania.

 

Na podstawie art. 48 ust. 5a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych może, na zasadach określonych w odrębnym regulaminie, gromadzić i przechowywać informacje dotyczące transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe, oraz informacje dotyczące tych instrumentów.

 

Na przełomie I i II kwartału 2013 roku KDPW rozpocznie proces rejestracji repozytorium transakcji w ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR.

 

W pierwszym etapie funkcjonowania, do czasu implementacji przepisów ESMA określających standardy techniczne dla repozytoriów transakcji, oraz do czasu wejścia w życie obowiązku raportowania, repozytorium funkcjonowało będzie wyłącznie w oparciu o aplikację, do której uczestnicy repozytorium będą mieli dostęp przez stronę internetową KDPW. W tej pazie funkcjonowania zarówno uczestnictwo, jak i przekazywanie informacji o transakcjach do repozytorium będzie zwolnione z opłat.

 

Wszystkie informacje dotyczące nowej usługi (m.in. regulacje, wzory dokumentów) znajdują się w zakładce Repozytorium transakcji.

Ostatnia aktualizacja: 18-10-2012 Do góry