Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę2 listopada br. KDPW uruchomił repozytorium transakcji

 

2 listopada br. KDPW udostępnił nową usługę na rynku kapitałowym - repozytorium transakcji, czyli działalność polegającą na gromadzeniu i przechowywaniu informacji dotyczących transakcji w instrumentach pochodnych. Wymóg raportowania transakcji do repozytoriów wprowadzają przepisy Unii Europejskiej.

 

W pierwszym etapie do repozytorium transakcji w KDPW będą mogły być przekazywane informacje dotyczące instrumentów pochodnych stopy procentowej (ang. IR - interest rate derivative contracts) w następujących typach:

 

  • umowy forward (FW – forwards),
  • umowy forward dotyczące stopy procentowej (FR - forward rate agreements),
  • kontrakty terminowe (FU – futures),
  • opcje (OP – options),
  • swapy (SW – swaps),
  • inne (OT – others).

 

Do czasu implementacji przepisów ESMA (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) określających standardy techniczne dla repozytoriów transakcji, oraz do czasu wejścia w życie obowiązku raportowania, repozytorium funkcjonowało będzie wyłącznie w oparciu o aplikację, do której uczestnicy repozytorium będą mieli dostęp przez stronę internetową KDPW. W tej fazie funkcjonowania zarówno uczestnictwo, jak i przekazywanie informacji o transakcjach do repozytorium będzie zwolnione z opłat.

 

Wejście w życie obowiązku raportowania do repozytoriów transakcji nastąpi nie wcześniej niż 1 lipca 2013 r. o ile do dnia 1 kwietnia 2013 r. ESMA zarejestruje pierwsze repozytorium transakcji. ESMA określi także klasy instrumentów, co do których wprowadzony zostanie obowiązek raportowania. Na początku 2013 roku KDPW rozpocznie proces rejestracji repozytorium transakcji w europejskim urzędzie nadzoru.

 

Usługa repozytorium transakcji to odpowiedź KDPW na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR). Wprowadza ono m.in. obowiązek raportowania wybranych transakcji w instrumentach pochodnych do repozytoriów oraz określa zasady ich funkcjonowania.

 

Po przyjęciu przez Komisję Europejską standardów technicznych dot. repozytoriów rozpocznie się proces dostosowywania regulacji oraz narzędzi informatycznych do wymogów wyznaczonych w tych standardach. Repozytorium w KDPW funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, która upoważnia Krajowy Depozyt do prowadzenia takiej działalności.

 

Więcej informacji w zakładce Repozytorium transakcji

Ostatnia aktualizacja: 02-11-2012 Do góry