Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręInformacja o planowanych z dniem 1 stycznia 2013 roku zmianach w Tabeli opłat Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

 

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2013 roku wejdą w życie zmiany w Tabeli opłat Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 listopada br. zatwierdzone zostały wymienione poniżej zmiany w załączniku nr 1 „Tabela opłat” do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dokonane uchwałą Nr 36/490/12 Rady Nadzorczej KDPW S.A., z dnia 25 października 2012 r.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że formalna publikacja tych zmian nastąpi w dniu 18 grudnia 2012 r.

 

Zmiany w załączniku nr 1 „Tabela opłat” do Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2013 roku:

 

1/ w części „Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW” wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 

a/ Wysokość opłaty za prowadzenie jednego konta podmiotowego w ramach danego rodzaju działalności ustalonego zgodnie z § 11 ust. 3 albo 4 Regulaminu wyniesie 2.500 zł, ​

 

b/ Stawka opłaty za prowadzenie depozytu obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, których rejestracja na poziomie centralnym prowadzona jest przez Krajowy Depozyt wyniesie 0,00016%, ​

 

c/ Stawka opłaty za prowadzenie depozytu innych papierów wartościowych wyniesie 0,00033%,​

 

d/ Stawka opłaty za prowadzenie depozytu papierów wartościowych rejestrowanych poprzez Euroclear Bank SA/NV w Brukseli wyniesie 0,00634%,​

 

e/ Wyodrębniona zostanie stawka opłaty za prowadzenie depozytu papierów wartościowych rejestrowanych poprzez Latvijas Centrālais Depozitārijs; jej wysokość wyniesie 0,00513%,​

 

f/ Wyodrębniona zostanie stawka opłaty za rozrachunek operacji dotyczącej papierów wartościowych rejestrowanych poprzez Latvijas Centrālais Depozitārijs, realizowanej w związku z transferem takich papierów wartościowych na konta ewidencyjne prowadzone dla Krajowego Depozytu przez Latvijas Centrālais Depozitārijs, bądź też w związku z ich transferem z tych kont na konta prowadzone przez Latvijas Centrālais Depozitārijs dla innego podmiotu; jej wysokość wyniesie równowartość 7,5 EUR,

 

2/ w części „Opłaty pobierane od emitentów” wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 

a/ Wysokość opłaty z tytułu obsługi połączenia spółek lub podziału spółek wyniesie 20 000 zł,​

 

b/ Zmienione zostanie brzmienie punktu 2.2. Nowe brzmienie: Opłata z tytułu rejestracji papierów wartościowych dokonanej zgodnie z treścią dokumentów dostarczonych w formie elektronicznej przez uczestnika lub uczestników bezpośrednich, na podstawie upoważnienia udzielonego przez emitenta. Wysokość opłaty pozostanie na tym samym poziomie.​

Ostatnia aktualizacja: 03-12-2012 Do góry