Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręNowe usługi KDPW i KDPW_CCP dla sektora bankowego

 

Podczas wspólnej konferencji prasowej Związku Banków Polskich oraz KDPW i KDPW_CCP przedstawione zostały m.in. nowe usługi oferowane przez Grupę KDPW dla sektora bankowego: gwarantowanie i rozliczanie transakcji z rynku derywatów OTC oraz repozytorium transakcji. Rozwiązania te są odpowiedzią na regulacje europejskie (rozporządzenie EMIR*), które mają na celu odbudowanie zaufania na rynku międzybankowym i zwiększenie jego płynności, która widocznie zmalała w związku z perturbacjami na rynkach finansowych ostatnich lat.

 

19 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła "Regulamin rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)". Usługa rozliczania derywatów z rynku OTC wejdzie w życie 2 stycznia 2013 roku.

 

KDPW_CCP przygotowała obniżki opłat dla instytucji, które do 29 marca zostaną członkiem izby w obszarze OTC: zwolnienie z Opłaty za wpis do rejestru uczestników w wysokości 50 tys. PLN oraz Opłaty za uczestnictwo za rok 2013 (20 tys. PLN).

 

Jak powiedziała Prezes KDPW i KDPW_CCP Iwona Sroka, KDPW i izba rozliczeniowa KDPW_CCP wchodzą w nowy obszar świadczenia usług, jakim jest sektor bankowy: - Do tej pory nasza działalność skupiała się rynku kapitałowy. Teraz poszerzamy naszą ofertę o sektor bankowy, obejmując zakresem naszej aktywności szeroko rozumiany rynek finansowy.

 

Podczas spotkania Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz w imieniu Związku Banków Polskich pogratulował Zarządowi KDPW_CCP i wszystkim zaangażowanym w projekt uruchomienia usługi rozliczania derywatów z rynku OTC. Prezes Pietraszkiewicz podkreślił, jak wielkie znaczenie dla rynku bankowego ma uruchomienie nowej funkcjonalności. Wprowadzenie nowej usługi przełoży się także na finansowanie kredytobiorców, gdyż  część kapitałów polskich banków (poprzez zabezpieczenie ryzyka zgodnie ze europejskimi standardami) zostanie uwolniona i będzie mogła być przeznaczona na nowe inwestycje. Szef ZBP zadeklarował dalszą chęć współpracy z KDPW_CCP przy przygotowywaniu nowych projektów  na rzecz upowszechniania dobrych praktyk i zrównoważonego rozwoju całego polskiego rynku  finansowego.

 

19 grudnia 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła "Regulamin rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)". Z dniem 2 stycznia 2013 r. wejdzie on w życie i tym samym nastąpi uruchomienie usługi. - Zakończył się dwuletni okres przygotowań do wdrożenia w KDPW_CCP usługi rozliczania derywatów z rynku międzybankowego, realizowany we współpracy z ekspertami z największych polskich banków. Chciałabym w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować Związkowi Banków Polskich, Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska oraz wszystkim bankom biorącym udział w pracach nad przygotowaniem tej usługi - powiedziała Prezes KDPW_CCP Iwona Sroka.

 

Izba rozliczeniowa KDPW_CCP przygotowała promocyjne warunki dla instytucji, które do 29 marca 2013 r. zdecydują się na przystąpienie do izby w obszarze OTC. - Uczestnicy rozliczający, którzy do dnia 29 marca 2013 r. uzyskają uczestnictwo w systemie rozliczeń OTC, będą zwolnieni z Opłaty za wpis do rejestru uczestników w wysokości 50 tys. PLN oraz Opłaty za uczestnictwo za rok 2013 (20 tys. PLN) – powiedziała Iwona Sroka.

 

Uzupełnieniem oferty Grupy KDPW jest uruchomione 2 listopada br. przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Repozytorium transakcji, czyli rejestru informacji o transakcjach zawieranych w instrumentach pochodnych. Obowiązek raportowania do repozytoriów transakcji dla instrumentów rynku OTC wynika także z rozporządzenia EMIR i wejdzie w życie najprawdopodobniej od lipca 2013 roku.

 

Jak podkreśliła Iwona Sroka, zarówno repozytorium transakcji w KDPW, jak i sama izba KDPW_CCP będą w 2013 roku ubiegać się o autoryzację na gruncie unijnego rozporządzenia EMIR.

 

W konferencji prasowej, która odbyła się 20 grudnia br. wzięli udział: Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich; Iwona Sroka, Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP; Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz KDPW_CCP; Mieczysław Groszek, Wiceprezes ZBP; Jerzy Bańka, Wiceprezes ZBP oraz Marcin Idzik, TNS Polska.

 

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, tzw. EMIR.

 

 

Zobacz także:

 

Prezentacja dotycząca nowych usług KDPW i KDPW_CCP

 

Informacja prasowa

Ostatnia aktualizacja: 20-12-2012 Do góry