Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręRok 2012 w KDPW i KDPW_CCP

 

Rok 2012 w Grupie KDPW to przede wszystkim wzmożone prace nad uruchomieniem nowych usług, które wzbogacają ofertę polskiego rynku finansowego: rozliczania derywatów z rynku OTC przez KDPW_CCP oraz repozytorium transakcji w KDPW. Miniony rok to także nowy, elektroniczny kanał komunikacji z emitentami, dwa kolejne połączenia operacyjne z zagranicznymi depozytami, uruchomienie usługi hold-release.

 

Naprzeciw europejskim regulacjom

 

Unijne rozporządzenie EMIR Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, tzw. EMIR. wprowadza obowiązek rozliczania określonych klas derywatów OTC przez wyspecjalizowane podmioty – izby rozliczeniowe CCP oraz raportowanie o transakcjach na pochodnych do tzw. repozytoriów transakcji. Grupa KDPW, wychodząc naprzeciw tym regulacjom oraz potrzebom rynku, przygotowała rozwiązania, które pozwalają spełniać obowiązki określone w rozporządzeniu EMIR.

 

2 stycznia 2013 r. wszedł w życie "Regulamin rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany)" i tym samym nastąpiło uruchomienie usługi gwarantowania i rozliczania derywatów z rynku OTC i transakcji repo. Prace nad uruchomieniem usługi trwały blisko dwa lata i prowadzone były w ścisłej współpracy z polskimi bankami. W związku z wkroczeniem na nowy rynek i objęcie rozliczaniem nowego wachlarza transakcji, izba KDPW_CCP podwyższyła swój kapitał ze 100 do 200 mln zł, co pozwala jej na bezpieczne zarządzanie ryzykiem z uwzględnieniem nowego segmentu – rynku międzybankowego.

 

Izba rozliczeniowa KDPW_CCP przygotowała promocyjne warunki dla instytucji, które do 29 marca 2013 r. zdecydują się na przystąpienie do izby w obszarze OTC. Uczestnicy rozliczający, którzy do dnia 29 marca 2013 r. uzyskają uczestnictwo w systemie rozliczeń OTC, będą zwolnieni z Opłaty za wpis do rejestru uczestników w wysokości 50 tys. PLN oraz Opłaty za uczestnictwo za rok 2013 (20 tys. PLN).

 

Kompleksowe wprowadzenie nowych usług wymagało m.in. zmian w polskim prawie, aby izba KDPW_CCP mogła w pełnić rolę centralnego kontrpartnera (CCP – central counterparty). 4 sierpnia 2012 r. weszły w życie zapisy ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, które po raz pierwszy wprowadziły do polskiego porządku prawnego pojęcie nowacji rozliczeniowej. Dzięki tej konstrukcji izba rozliczeniowa stała się kupującym dla każdego sprzedającego i sprzedającym dla każdego kupującego, wygaszając w ten sposób prawa i obowiązki pierwotnych stron transakcji względem siebie – czyli partnerem centralnym (CCP).

 

Kolejną istotną usługą było uruchomienie repozytorium transakcji, w którym mogą być gromadzone informacje o transakcjach zawieranych w instrumentach pochodnych. Repozytorium ruszyło 2 listopada 2012 r.

 

Elektroniczna komunikacja z emitentami

 

Od 14 maja 2012 roku została udostępniona dedykowana aplikacja internetowa w ramach Systemu Obsługi Emitentów umożliwiająca elektroniczny obieg informacji dotyczących zdarzeń korporacyjnych między KDPW a emitentami papierów wartościowych.

 

Nowa usługa objęła wybrane zdarzenia korporacyjne polegające na wypłacie świadczeń z papierów wartościowych, takie jak: wypłaty dywidendy, wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, wypłaty dochodów FIZ bez wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, wypłaty odsetek, wykupu papierów dłużnych.

 

Wybory Zarządu

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zwołane na 19 czerwca 2012 roku powołało dr Iwonę Srokę na stanowisko Prezesa Zarządu KDPW na nową kadencję. Iwona Sroka po raz pierwszy fotel Prezesa Krajowego Depozytu objęła 30 lipca 2009 roku. Jednocześnie w dniu 19 czerwca 2012 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej KDPW, podczas którego Rada, na wniosek Prezes Zarządu dr Iwony Sroki, powołała w skład Zarządu KDPW – na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Sławomira Panasiuka oraz na stanowisko Członka Zarządu Michała Stępniewskiego.

 

Rada Nadzorcza izby rozliczeniowej KDPW_CCP powołała także Zarząd Spółki na nową kadencję. Prezesem KDPW_CCP została Iwona Sroka, Wiceprezesem – Sławomir Panasiuk, a Członkiem Zarządu – Michał Stępniewski, którzy pełnili te funkcje w poprzedniej kadencji.

 

Nowe linki

 

2012 rok to dwa kolejne połączenia operacyjne, tzw. linki, z zagranicznymi depozytami: rumuńskim Sibex Depository oraz łotewskim Latvian Central Depository. W sumie KDPW posiada ich już 19. Ponadto Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podpisał porozumienie o współpracy z azerskim depozytem papierów wartościowych.

 

Hold-release

 

Od 2 lipca 2012 r. system kdpw_stream został wzbogacony  nową funkcjonalność – mechanizm hold-release. Wprowadzenie hold-release usprawnia proces zestawiania instrukcji rozrachunku, umożliwia wcześniejsze zestawienie i potwierdzenie warunków rozrachunku niezależnie od posiadanych środków, a w przypadku uczestnika, dla którego posiadanie środków nie jest krytyczne, obsługa rozrachunku wymaga tylko jednej instrukcji.

 

Nagrody i wyróżnienia

 

Osiemnasty rok działalności to także kolejne nagrody i wyróżnienia: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych został uhonorowany nagrodą WEKTORA 2011. Wyróżnienie zostało przyznane za dwudziestoletnie, perfekcyjne prowadzenie i nadzorowanie systemu depozytowo-rozliczeniowego oraz za przemyślaną i odpowiadającą wyzwaniom strategię rozwoju. KDPW znalazł się w gronie najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, w plebiscycie Innowator 2012 WPROST, a Prezes Krajowego Depozytu Iwona Sroka została jedną z 3 najlepszych menedżerek 2012 roku wg. tego tygodnika.?

Ostatnia aktualizacja: 03-01-2013 Do góry