Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręJacek Mierzejewski powołany w skład Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

 

INFORMACJA PRASOWA

 

W dniu 24 stycznia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., które na wniosek jednego z akcjonariuszy KDPW S.A. - Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., odwołało ze składu Rady Depozytu pana Ludwika Sobolewskiego. Decyzją dzisiejszego Walnego Zgromadzenia, na wniosek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., do Rady Krajowego Depozytu został powołany Pan Jacek Mierzejewski.

 

Pan Jacek Mierzejewski posiada wieloletnie doświadczenie w bankowości oraz na rynku kapitałowym - jest Przewodniczącym Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich oraz Przewodniczącym Zespołu Doradczego przy KDPW S.A. Zawodowo związany z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., w którym zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Produktów Powierniczych. Ponadto Pan Jacek Mierzejewski występuje jako ekspert w licznych grupach roboczych i konsultacyjnych w obszarze rynków finansowych m.in. powoływanych przy Radzie Rozwoju Rynku Finansowego, a także członek polskiej grupy G3 d.s. usuwania barier corporate actions.

 

W 2008 roku Pan Jacek Mierzejewski otrzymał Odznakę Honorową Prezesa Narodowego Banku Polskiego za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej, a w 2012 roku Honorową Odznakę Związku Banków Polskich.

 

Pan Jacek Mierzejewski z Krajowym Depozytem współpracuje od lat, a zwłaszcza od momentu utworzenia w 2005 roku, na podstawie zapisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zespołu Doradczego. Od początku istnienia tego zespołu był jego członkiem, a od 2007 roku - Przewodniczącym. W dniu dzisiejszym w związku z powołaniem w skład Rady Depozytu złożył rezygnację z członkostwa w Zespole Doradczym.

 

Biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie Pana Jacka Mierzejewskiego, decyzja o jego powołaniu w skład Rady Depozytu jest krokiem sprzyjającym rozwijaniu atmosfery dialogu i współpracy miedzy różnymi grupami interesariuszy na polskim rynku finansowym. ​

 

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Kluza
T +48 22 537 93 37
E katarzyna.kluza@kdpw.pl
www.kdpw.pl

Ostatnia aktualizacja: 29-01-2013 Do góry