Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKonrad Makowiecki Przewodniczącym Zespołu Doradczego KDPW

 

Konrad Makowiecki, Vice President Securities Services w KBC Securities N.V. Oddział w Polsce, został powołany na Przewodniczącego Zespołu Doradczego KDPW. Do tej pory pełnił on funkcję Wiceprzewodniczącego Zespołu, funkcjonującego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

 

Na Zastępcę Przewodniczącego Zespołu Doradczego powołany został natomiast Piotr Zaczek z Deutsche Bank Polska S.A., a nowym członkiem został Mariusz Piękoś z Banku Pekao S.A. Decyzje takie podjęte zostały na posiedzeniu Zespołu Doradczego w dniu 5 marca 2013 r.

 

Zespół Doradczy przystąpił do wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego w związku z rezygnacją z członkowstwa dotychczasowego Przewodniczącego Jacka Mierzejewskiego, który został powołany na członka Rady Nadzorczej KDPW S.A.

 

Zgodnie z zapisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, Zespół Doradczy pełni funkcję ciała doradczo-opiniującego przy Krajowym Depozycie i jest realnym głosem przedstawicieli rynku, mającym wpływ na działalność KDPW. Opiniuje bowiem sprawy dotyczące sprawozdań Zarządu Krajowego Depozytu z działalności spółki, planów działalności i planów finansowych, sprawozdań z działalności systemu rekompensat, regulaminów oraz innych regulacji Krajowego Depozytu. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, BondSpot, Izby Domów Maklerskich, Rady Banków Depozytariuszy przy Związku Banków Polskich, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz przedstawiciele instytucji zagranicznych.

 

Aktualny skład Zespołu Doradczego: Konrad Makowiecki (KBC Securities N.V. Oddział w Polsce), Piotr Zaczek (Deutsche Bank Polska S.A.), Anna Grabowska (BondSpot), Beata Kaproń (CDM Pekao S.A.), Dariusz Knapik (Erste Securities Polska S.A.), Dariusz Witkowski (SEG), Artur Wrotek (GPW), Mariusz Piękoś (Bank Pekao S.A.).

 

Konrad Makowiecki

 

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej Warszawie, kierunek Handel Zagraniczny oraz Podyplomowych Studiów Doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów. Makler papierów wartościowych, członek Rady Domów Maklerskich w Izbie Domów Maklerskich. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 w Biurze Maklerskim Bydgoskiego Banku Komunalnego. W latach 1994 - 1998 pracował na stanowiskach: kierownik POK, kierownik sieci POK-ów oraz inspektor nadzoru. W latach 1999-2006 pracownik Departamentu Usług Kustodialnych Kredyt Banku S.A. Uczestniczył w tworzeniu tego departamentu, a na stanowisku naczelnika Wydziału Wsparcia i Obsługi Klienta Profesjonalnego, odpowiadał za wprowadzanie nowych usług, sprzedaż i zarządzanie relacjami z klientami. Obecnie jako Vice President Securities Services KBC Securities N.V. Oddział w Polsce, zajmuje się zintegrowanymi usługami w zakresie papierów wartościowych (działalność brokerska, kustody, pożyczki) na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych, kierowanymi w szczególności do krajowych i zagranicznych klientów profesjonalnych.​

Ostatnia aktualizacja: 07-03-2013 Do góry