Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręMemorandum of Understanding między KDPW i NSD

 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podpisał porozumienie o współpracy z rosyjskim Centralnym Depozytem Papierów Wartościowych (National Settlement Depository - NSD). Jest to pierwszy krok w kierunku możliwości nawiązania połączenia operacyjnego z rynkiem rosyjskim.

 

Memorandum of Understanding określa ramy współpracy pomiędzy depozytami w zakresie działalności operacyjnej obu instytucji, w tym wymiany informacji oraz promocji wspólnych działań w celu wspierania rozwoju obu rynków.

 

Planowane działania mają również na celu utworzenie połączenia operacyjnego pomiędzy KDPW i rosyjskim depozytem, które w przyszłości może umożliwić podwójne notowanie spółek na giełdzie w Warszawie i Moskwie.

 

- Krajowy Depozyt od kilku lat prowadzi intensywne prace związane z budową bardziej ścisłych relacji na rynkach wschodnich. W 2012 r. podpisaliśmy porozumienie o współpracy z azerskim depozytem, a w 2009 r. - z białoruskim. Mam nadzieję, że podpisane porozumienie w przyszłości zaprocentuje budową wspólnego linku operacyjnego. - mówi Iwona Sroka, Prezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

 

Eddie Astanin, Chairman of the Executive Board, NSD, powiedział: - Rynek kapitałowy w Rosji staje się coraz bardziej globalny. Proces ten odzwierciedla rolę gospodarki rosyjskiej na arenie międzynarodowej. NDS jest jednym z ośrodków przepływu kapitału zagranicznego na rodzimy rynek oraz kapitału rosyjskiego na rynki międzynarodowe. Porozumienie podpisane z KDPW wpisuje się w ten model działania i wzmacnia współpracę między naszymi rynkami.

 

Obecnie KDPW utrzymuje 19 połączeń operacyjnych z zagranicznymi instytucjami depozytowymi. 10 z nich to połączenia bezpośrednie pomiędzy KDPW a zagranicznym depozytem. Pozostałe 9 to połączenia typu pośredniego, za pośrednictwem jednego z dwóch międzynarodowych depozytów (Clearstream Banking Luxembourg lub Euroclear Bank) lub – jak w przypadku Bułgarii – za pośrednictwem banku depozytariusza.

 

Działania Krajowego Depozytu dotyczące tworzenia nowych zagranicznych połączeń operacyjnych oraz zwiększania rentowności już istniejących, wpisują się w Strategię KDPW, która zakłada współpracę z Giełdą i uczestnikami rynku w zakresie notowania spółek zagranicznych na parkiecie w Warszawie.

 

Dodatkowo, KDPW prowadzi prace nad uproszczeniem procedur rejestracji, uczestnictwa oraz obsługi operacji na papierach wartościowych dla emitentów zagranicznych z krajów, do których KDPW posiada lub będzie posiadał utworzony link.

Ostatnia aktualizacja: 16-05-2013 Do góry