Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręNowy skład Sądu Polubownego przy KDPW

 

13 czerwca br. wybrany został nowy skład Sądu Polubownego przy KDPW.

 

W jego skład weszli:
Prof. dr hab. Marek Michalski - Prezes
Zofia Bielecka - Wiceprezes
Grzegorz Cieślik
Marek Ochman
Wojciech Popiołek
Aleksander Proksa
Mateusz Rodzynkiewicz
Andrzej Szadkowski
Dariusz Witkowski
Marek Wodnicki

 

Sąd Polubowny przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych rozstrzyga spory cywilne o prawa majątkowe pomiędzy KDPW a uczestnikami Krajowego Depozytu oraz pomiędzy uczestnikami Depozytu, związane z działalnością KDPW.

 

W skład Sądu Polubownego wchodzi 10 sędziów, którzy wybierani są przez Walne Zgromadzenie na trzy lata. Kadencja sędziów Sądu Polubownego wygasa z chwilą odbycia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Sąd Polubowny orzeka w składzie 3-osobowym. Każda ze stron ma prawo do wyznaczania jednego sędziego. Od orzeczeń Sądu Polubownego nie przysługuje odwołanie.

 

Ostatnia aktualizacja: 17-06-2013 Do góry