Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręUbezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego

 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zawarł z firmą AIG Europe Limited umowę ubezpieczenia na sumę gwarancyjną w wysokości 100 mln złotych. Umowa będzie obowiązywać do dnia 30 czerwca 2014 roku. Umowa przewiduje ubezpieczenie zarówno KDPW S.A. jak również spółki zależnej KDPW_CCP S.A. w zakresie ryzyka operacyjnego związanego z działalnością Krajowego Depozytu i izby rozliczeniowej.

 

Ubezpieczenie w szczególności dotyczy zdarzeń związanych ze sprzeniewierzeniem instrumentów finansowych lub środków pieniężnych należących do KDPW, KDPW_CCP lub innych podmiotów, które to środki znajdują się na rachunkach Krajowego Depozytu lub KDPW_CCP, jak również na prowadzonych przez KDPW lub KDPW_CCP rachunkach lub kontach innych podmiotów.

 

Ubezpieczeniu podlegają także ewentualne szkody związane z przestępstwami komputerowymi. Ponadto polisa obejmuje ryzyka związane z odpowiedzialnością zawodową instytucji finansowych, takie jak odsetki lub odszkodowania za niewykonanie, opóźnione lub nieprawidłowe wykonanie przez KDPW S.A. lub KDPW_CCP S.A. swoich zobowiązań.

 

Ubezpieczenie od finansowych następstw ryzyka operacyjnego zwiększa bezpieczeństwo prowadzonej działalności i stanowi element zarządzania ryzykiem w grupie kapitałowej KDPW. Niniejszym ubezpieczeniem spółki z grupy KDPW objęte są nieprzerwanie od 1 lipca 2009 roku. ​

 

Ostatnia aktualizacja: 04-07-2013 Do góry