Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręZmiany w systemie automatycznych pożyczek papierów wartościowych

 

10 lipca 2013 r. wprowadzone zostały zmiany w systemie automatycznych pożyczek papierów wartościowych.

 

Zmiany w systemie pożyczek automatycznych papierów wartościowych optymalizują proces rozrachunku realizowanego przez KDPW. Mają na celu zwiększenie zainteresowania pożyczkodawców udziałem w tym systemie, a w konsekwencji zwiększenie liczby udzielanych pożyczek automatycznych.

 

Modyfikacje wprowadzone w systemie pożyczek automatycznych są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez uczestników i dotyczą w szczególności:

  • zniesienia zasady wzajemnej anonimowości stron pożyczki automatycznej,
  • przyznania pożyczkobiorcy uprawnienia do dokonywania częściowego zwrotu pożyczki,
  • zmiany zasad zaspokajania wierzytelności pożyczkodawcy z przedmiotu zabezpieczenia ustanowionego przez pożyczkobiorcę.

 

Automatyczne pożyczki papierów wartościowych stanowią instrument zapobiegający powstawaniu zawieszeń rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie zorganizowanym.

 

Warunki zawierania automatycznych pożyczek papierów wartościowych zostały szczegółowo opisane w Regulaminie KDPW (Rozdział IV a Pożyczki papierów wartościowych) oraz Szczegółowych Zasadach Działania KDPW.

 

Pożyczka papierów wartościowych jest umową, na podstawie której pożyczkodawca przenosi na pożyczkobiorcę własność określonej liczby papierów wartościowych oznaczonych danym kodem, a pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia własności tej samej liczby papierów wartościowych oznaczonych tym kodem w terminie wynikającym z umowy oraz do dania odpowiedniego zabezpieczenia i zapłaty wynagrodzenia.

 

Więcej informacji w zakładce Usługi. ​

 

Ostatnia aktualizacja: 10-07-2013 Do góry