Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW i KDPW_CCP Partnerami Forum Inwestycyjnego w Tarnowie


Europejskie rynki finansowe, w obliczu globalnego kryzysu, stoją przed wielkim wyzwaniem, jakim jest Unia Bankowa i Nowa Umowa Kapitałowa, określana jako Bazylea III. Nowe regulacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności systemu bankowego oraz wzrost jego odporności na wahania koniunkturalne. Pierwszy krok w sprawie Unii Bankowej został wykonany – Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę o stworzeniu wspólnego unijnego nadzoru bankowego, która zacznie obowiązywać w 2014 roku. Drugi etap to przedstawiony przez Komisję Europejską projekt europejskiego mechanizmu uporządkowanej likwidacji banków, który może wejść w życie w 2018 roku. W przygotowaniu jest także europejski system gwarantowania depozytów.


W jaki sposób regulacje te wpłyną na rynki finansowe i systemy bankowe krajów ze strefy euro i spoza niej? Wiele krajów stanie także przed dylematem: czy przystąpić do Unii Bankowej, co oznacza dzielenie się kontrolą z UE nad krajowym system bankowym, ale też możliwość uczestniczenia w procesach decyzyjnych na poziomie europejskim, czy pozostać poza Unią Bankową? Czy należy obawiać się przeregulowania rynku oraz nadmiernej autoryzacji, które spowolnią podejmowanie decyzji i generować będą koszty?


Na te i inne pytania odpowiedzi szukali uczestnicy debaty Kierunki rozwoju rynków finansowych w Europie w świetle aktualnych i planowanych regulacji EU, organizowanej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.


W debacie udział wzięli:


  • Paweł Tamborski, Ministerstwo Skarbu Państwa
  • Krzysztof Pietraszkiewicz, Związek Banków Polskich
  • Andrzej Kopyrski, Bank Pekao SA
  • Krzysztof Walenczak, Societe Generale SA, Oddział w Polsce

Moderatorem dyskusji była Prezes Iwona Sroka.


Bezpośrednio przed debatą Prezes Iwona Sroka przedstawiła w formie prezentacji najważniejsze projekty legislacyjne UE w obszarze rynku finansowego.


Prezentacja i debata odbyły się w dniu 2 września br. w godz. 19.10 – 20.10 w Tarnowie.


Prezentacja

Ostatnia aktualizacja: 04-09-2013 Do góry