Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręKDPW będzie nadawał numery LEI

 

19 sierpnia 2013 r. KDPW otrzymał prefix (2594) umożliwiający nadawanie osobom prawnym numerów identyfikujących, które w przyszłości staną się numerami LEI. Zgodnie z przepisami rozporządzeń delegowanych na podstawie unijnego rozporządzenia EMIR, posiadanie odpowiedniego numeru identyfikacyjnego jest niezbędne do przekazywania do repozytorium transakcji informacji o zawartych kontraktach pochodnych.

 

Prefix został nadany przez ROC Secretariat (Regulatory Oversight Committee Secretariat) i będzie identyfikował nadane przez KDPW kody w globalnym systemie LEI (pre-LEI). O numer prefix dla KDPW wystąpił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który działa jako podmiot pośredniczący w procesie zatwierdzania przez ROC instytucji krajowej jako jednostki LOU (pre-LOU) w ramach globalnego systemu LEI (tzw. sponsoring authority).

 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac rozpoczęcie operacyjnej działalności w zakresie nadawania numerów pre-LEI (LEI) planowane jest przez wejściem w życie obowiązku raportowania informacji o kontraktach pochodnych do Repozytorium Transakcji.

 

Zgodnie z EMIR wszystkie podmioty, będące osobami prawnymi, które zawierają transakcje w instrumentach pochodnych, będą zobowiązane do raportowania informacji o nich do repozytoriów transakcji. W celu umożliwienia identyfikacji podmiotów będących stroną transakcji w instrumentach pochodnych, beneficjentem takiej transakcji, centralnym kontrpartnerem, uczestnikiem rozliczającym, czy też brokerem dla tej transakcji, niezbędne jest nadanie im odpowiedniego, unikatowego numeru. Numer LEI będzie takim unikatowym identyfikatorem. Jednocześnie ESMA zakłada, że będą to numery w praktyce powszechnie stosowane z dniem wejścia w życie obowiązku raportowania. Do momentu uformowania się ostatecznego kształtu systemu GLEI (m.in. powołanie COU), kod LEI funkcjonuje w postaci kodu pre-LEI.

 

Proces nadawania kodów LEI będzie wspierany przez powołaną w przyszłości Central Operating Unit (COU), która zagwarantuje jednolite światowe standardy w tym zakresie. Lokalne jednostki - pre-LOU, znające lokalne struktury rynkowe i systemy prawne są odpowiedzialne za rejestrowanie zainteresowanych podmiotów i nadawanie kodów pre-LEI. Gwarantuje to poprawną implementację danych lokalnie rejestrowanych podmiotów w globalnym systemie rejestracji. Jedną z takich instytucji będzie właśnie KDPW.​

 

Krajowy Depozyt, w ramach przynależności do stowarzyszenia Krajowych Agencji Numerujących (ANNA), pełni już rolę Agencji Kodującej dla kodów ISIN. Oznacza to, że na polskim rynku KDPW jest jedyną instytucją upoważnioną do nadawania unikatowych, globalnych kodów dla instrumentów finansowych będących w publicznym obrocie. Wiedza, doświadczenie oraz odpowiednie zasoby systemowe pretendują KDPW do roli podmiotu właściwego także do nadawania kodów LEI (pre - LEI). ​

 


Słowniczek:

 

Kod LEI - Legal Entity Identifier - 20-znakowy kod alfa-numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje podmioty zawierające transakcje na światowych rynkach finansowych.

 

GLEIS - Global LEI System - system do nadawania unikalnych w skali globalnej numerów identyfikacyjnych LEI. Funkcjonowanie systemu GLEIS opiera się na współpracujących ze sobą lokalnych jednostkach operacyjnych (tzw. LOU) nadających kody uczestnikom rynku na całym świecie w ramach jednego systemu.

 

ROC - Regulatory Oversight Committee - regulacyjne ciało nadzorcze nad GLEIS, powołane przez Financial Stability Board i zaakceptowane przez grupę G-20.

 

LOU - Local Operating Units - lokalna jednostka uprawniona do nadawania numerów LEI w ramach globalnego systemu GLEIS oraz utrzymywania danych referencyjnych dla podmiotów, którym zostały nadane te numery.

 

COU - Central Operating Unit – podmiot, którego zadaniem będzie gwarantowanie jednolitych światowych standardów w zakresie nadawania LEI.

 

LEI_rys.jpg

Opracowanie własne
Ostatnia aktualizacja: 04-09-2013 Do góry