Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręESMA zarejestrowała Repozytorium Transakcji w KDPW jako jedne z pierwszych czterech w Europie

 

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych ESMA (European Securities Market Authority) zarejestrował Repozytorium Transakcji w KDPW, stwierdzając tym samym, że spełnia ono wszelkie wymagania stawiane repozytoriom zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR. Repozytorium KDPW (KDPW_TR) jest jednym z czterech pierwszych tego typu instytucji zarejestrowanych w Europie i jedynym działającym w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, jako pierwszy podmiot w regionie, uruchomił 2 listopada 2012 r. repozytorium transakcji, a także wystąpił do ESMA o rejestrację KDPW_TR (maj 2013). 

 

- Dzięki naszej usłudze wszystkie podmioty zobowiązane prawem do raportowania informacji o zawieranych kontraktach w instrumentach pochodnych będą mogły wypełnić to obligo. Jako Grupa KDPW staramy się dostarczać najwyższej jakości usługi, zgodnie z najnowszymi regulacjami i najwyższymi międzynarodowymi standardami tak, aby działające na naszym rynku finansowym firmy mogły korzystać z lokalnej infrastruktury rynku. To nasz wkład w strategię budowania w Warszawie silnego centrum finansowego – powiedziała Prezes KDPW Iwona Sroka.

 

Rejestracja KDPW_TR w ESMA umożliwia działanie na terenie całej Unii Europejskiej. Wniosek rejestracyjny dotyczył możliwości rejestracji wszystkich rodzajów kontraktów objętych obowiązkiem raportowania (zarówno derywatów giełdowych jak i OTC), zatem instytucje finansowe nie będą musiały korzystać z usług dwóch lub kilku repozytoriów. 

 

19 sierpnia 2013 r. KDPW otrzymał tzw. prefix (2594) umożliwiający nadawanie osobom prawnym numerów identyfikujących LEI. Zgodnie z rozporządzeniem EMIR, posiadanie odpowiedniego numeru identyfikacyjnego jest niezbędne do przekazywania do repozytorium transakcji informacji o zawartych kontraktach pochodnych. Krajowy Depozyt, w ramach przynależności do stowarzyszenia Krajowych Agencji Numerujących (ANNA), pełni już rolę Agencji Kodującej dla kodów ISIN. Oznacza to, że na polskim rynku KDPW jest jedyną instytucją upoważnioną do nadawania unikalnych, globalnych kodów dla instrumentów finansowych.

 

Wejście w życie obowiązku raportowania kontraktów pochodnych do repozytoriów transakcji nastąpi 12 lutego 2014 r., czyli 90 dni od uprawomocnienia się decyzji ESMA o rejestracji pierwszego repozytorium.

 

Usługa repozytorium transakcji to odpowiedź KDPW na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR). Wprowadza ono m.in. obowiązek raportowania wszystkich kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji, określa także zasady funkcjonowania repozytorium. Obowiązek zapewnienia raportowania dotyczy podmiotów prawnych zawierających kontrakty pochodne i może być delegowany do innego podmiotu lub do centralnego kontrahenta (CCP).

 

Repozytorium w KDPW funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, która upoważnia Krajowy Depozyt do prowadzenia takiej działalności.

 

Komunikat ESMA w sprawie rejestracji pierwszych TR

Ostatnia aktualizacja: 08-11-2013 Do góry