Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręII Kongres Rynku Kapitałowego

 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego już po raz drugi zorganizowali „KONGRES RYNKU KAPITAŁOWEGO. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym”, który odbył się 18 listopada br.

 

Główną ideą Kongresu jest upowszechnianie specjalistycznej wiedzy o rynku kapitałowym, perspektywach jego rozwoju oraz kluczowych instytucjach infrastruktury w środowisku naukowym, a także umocnienie relacji pomiędzy praktykami rynku kapitałowego a środowiskiem akademickim.

 

Uczestników i prelegentów powitali przedstawiciele organizatorów: prof. dr hab. Jan Turyna - Dziekan Wydziału Zarządzania UW, prof. dr hab. Alojzy Nowak - Prorektor UW oraz dr Iwona Sroka - Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP.

 

Kongres swoją obecnością uświetniło wielu znakomitych gości z kluczowych instytucji rynku kapitałowego, w tym m.in. Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak, Wiceprezes Narodowego Banku Polski Małgorzata Zaleska oraz Katarzyna Zajdel-Kurowska, Prezes Izby Domów Maklerskich Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Małgorzata Rusewicz.

 

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół bieżących problemów rynku kapitałowego, planów i perspektyw w zakresie implementacji nowych regulacji, produktów i usług dla inwestorów i emitentów. Podczas Kongresu omówione zostały także nowe rozwiązania technologiczne wspierające rozwój rynku kapitałowego w zakresie obrotu, rozliczeń i komunikacji.

 


Prezentacje prelegentów

 

O wpływie regulacji UE na kształt polskiego rynku kapitałowego w swoim wystąpieniu mówiła Prezes Iwona Sroka. Szczególny nacisk położyła na kwestie związane z wdrożoną regulacją EMIR oraz rozwiązaniami, jakie niesie ze sobą CSD Regulation. Prof. Małgorzata Zaleska, Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego przedstawiła mocne i słabe strony prac nad unią bankową i jej konsekwencjami dla polskiego sektora finansowego. Dariusz Witkowski, Dyrektor Generalny SEG, przekonywał o atutach przemawiających za atrakcyjnością inwestycyjną polskich spółek giełdowych.

 

Z kolei Izabela Olszewska, Dyrektor Zarządzająca, Pionem Rozwoju Rynku, na GPW wskazywała na zwiększanie potencjału rynku kapitałowego dzięki wdrożeniu UTP. Jej firmowy kolega Krzysztof Mejszutowicz, Dyrektor Działu Rynku Terminowego GPW, przedstawił nowe instrumenty oferowane przez GPW.

 

Cykl prezentacji poświęconych usługom KDPW i KDPW_CCP otworzyła prezentacja Marcina Truchanowicza, Dyrektora Zarządzającego KDPW_CCP pt. „Interoperability jako nowy trend wśród paneuropejskich izb rozliczeniowych?”. O rozwoju usługi rozliczania derywatów z rynku międzybankowego z kolei mówiła Żaneta Skorupska-Świrska, Zastępca Dyrektora Zarządzającego KDPW_CCP. Sławomir Zając, Dyrektor Repozytorium Transakcji KDPW, omówił obowiązek raportowania kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji.

 

Temat przyszłości polskiego systemu emerytalnego w przeddzień istotnych zmian dla branży omówiła Małgorzata Rusewicz, p.o. Prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych. Perspektywy koniunktury giełdowej i nowe trendy inwestycyjne na świecie przedstawił Grzegorz Siemionczyk, z Parkiet Gazeta Giełdy, patrona Kongresu. O konieczności powstania rządowej strategii rozwoju rynku kapitałowego w swoim wystąpieniu mówił z kolei Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich.

 


Konkurs na referat

 

Kongresowi towarzyszył także konkurs na referat naukowy, którego celem był przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego. Z nadesłanych referatów Jury konkursu wyłoniło zwycięskie prace:

 

I miejsce: mgr inż. Grzegorz Perczak - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - za pracę pt.: „Zastosowanie rozkładu NIG w modelowaniu danych finansowych przy wykorzystaniu dodatkowych informacji o cenach minimalnych i maksymalnych”.

 

II miejsce: mgr Piotr Jaworski oraz mgr Hubert Wiśniewski - Uniwersytet Warszawski – autorzy pracy „Rynkowe wykorzystanie kointegracji - osiąganie absolutnych stóp zwrotu z kontraktów futures notowanych na GWP w Warszawie”.

 

III miejsce: dr Renata Karkowska oraz mgr Katarzyna Niewińska - Uniwersytet Warszawski – za referat pt.: „Niestabilność współczynnika beta w sektorze finansowym - analiza dla wybranych rynków europejskich”.

 


Patronami Honorowymi KRK 2013 byli: Akcjonariat Obywatelski oraz Narodowy Bank Polski. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Izba domów Maklerskich, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych byli Partnerami merytorycznymi, a Patronat medialny objęła Gazeta Giełdy „Parkiet” oraz ObserwatorFinansowy.pl.

 

Prezentacje KRK 2013 będą dostępne na stronie Kongresu www.kongres-rk.pl

 

FBR_4762_1.jpg

FBR_4772_1.jpg

FBR_4861_1.jpg

FBR_4864_1.jpg

FBR_4940_1.jpg

Ostatnia aktualizacja: 21-11-2013 Do góry