Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę​KDPW uzyskał status jednostki pre-LOU


Zgodnie z decyzją Regulatory Oversight Committee (ROC) – regulacyjnego ciała nadzorczego czuwającego nad globalnym systemem nadawa kodów LEI – Krajowy Depozyt uzyskał status jednostki pre-LOU. Tym samym numery nadawane przez KDPW w celu raportowania informacji do repozytoriów transakcji stają się kodami pre-LEI. Dotyczy to także kodów przyznanych przez KDPW przed 27 grudnia 2013 roku (tzw. KEI).


Decyzja ROC potwierdza, że KDPW, jako agencja numerująca, spełnia światowe standardy dotyczące nadawania numerów LEI. Numer nadane przez Krajowy Depozyt są powszechnie akceptowane i uznawane na całym świecie.


29 listopada 2013 r. KDPW rozpoczął nadawanie numerów identyfikujących opartych na normie ISO17442, zgodnych ze standardem LEI – tzw. KEI. Dał także gwarancję, że kod ten automatycznie, po uzyskaniu przez KDPW statusu jednostki pre-LOU, uzyska status kodu pre-LEI (docelowo LEI). 19 sierpnia 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych otrzymał prefix (2594) umożliwiający nadawanie osobom prawnym numerów identyfikujących LEI. Prefix został nadany przez ROC i identyfikuje nadane przez KDPW kody w globalnym systemie LEI (pre-LEI). O numer prefix dla KDPW wystąpił Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, który działa jako podmiot pośredniczący w procesie zatwierdzania przez ROC instytucji krajowej jako jednostki LOU (pre-LOU).


​Zobacz komunikat ROC w tej sprawie.


​Kod LEI - Legal Entity Identifier - 20-znakowy kod alfa-numeryczny, który jednoznacznie identyfikuje podmioty zawierające transakcje na światowych rynkach finansowych.


​GLEIS - Global LEI System - system do nadawania unikalnych w skali globalnej numerów identyfikacyjnych klienta LEI. Funkcjonowanie systemu GLEIS opiera się na współpracujących ze sobą lokalnych jednostkach operacyjnych (tzw. LOU) i na uczestnikach rynku na całym świecie w ramach jednego systemu.


LOU (pre-LOU) - Local Operating Units - lokalna jednostka uprawniona do nadawania numerów LEI w ramach globalnego systemu GLEIS (np. KDPW).​

Ostatnia aktualizacja: 30-12-2013 Do góry