Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręPodsumowanie roku w Grupie KDPW

 

Kilkanaście projektów wpływających na jakość infrastruktury posttransakcyjnej w Polsce zrealizowała w 2013 roku Grupa KDPW, w skład której wchodzą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz izba rozliczeniowa KDPW_CCP

 

Krajowy Depozyt rozwijał usługę repozytorium transakcji, otrzymał rejestrację repozytorium w europejskim urzędzie nadzoru nad rynkiem kapitałowym ESMA, a także możliwość nadawania kodów LEI. Ponadto wprowadził standaryzację obsługi dla części zdarzeń korporacyjnych, dokonał zmian w zakresie obsługi pożyczek automatycznych, uruchomił platformę konfirmacyjną dla transakcji repo.

 

Rok 2013 w KDPW_CCP to przede wszystkim szereg prac związanych z przygotowaniami izby do autoryzacji na gruncie unijnego rozporządzenia EMIR, a także projekty związane z rozwojem usługi OTC_clearing. Izba zaoferowała możliwość raportowania do Repozytorium Transakcji w KDPW informacji o rozliczanych transakcjach w instrumentach pochodnych w imieniu kontrahentów tych transakcji. Warto podkreślić, że za pośrednictwo takie KDPW_CCP nie pobiera opłat.

 

Rok 2014 przyniesie wiele zmian w funkcjonowaniu rynku finansowego w całej Unii Europejskiej w związku z rozporządzeniem EMIR. Już od 12 lutego br. w życie wchodzi obowiązek raportowania informacji o zawartych kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji. KDPW, jako jedna z pierwszych 4 instytucji w całej Europie, uzyskał rejestrację prowadzonego przez siebie repozytorium w ESMA. Tylko raportując do zarejestrowanych w ESMA repozytoriów podmioty do tego zobligowane wypełniają obowiązek wynikający z unijnych przepisów. A dotyczy on wszystkich podmiotów prawnych zaangażowanych w kontrakty pochodne zarówno na rynku regulowanym, jak i poza nim (OTC).

 

Aby móc raportować niezbędne jest posiadanie specjalnego, unikalnego numeru, tzw. kodu LEI, który w skali globalnej identyfikuje instytucje zaangażowaną na rynku instrumentów pochodnych. KDPW uzyskał także prawo do nadawania takich kodów, poszerzając tym samym swoją ofertę jako agencja numerująca (od wielu lat KDPW nadaje kody ISIN dla instrumentów finansowych).

 

Unijne rozporządzenie EMIR nakłada także obowiązek rozliczania transakcji z rynku międzybankowego w autoryzowanych izbach rozliczeniowych CCP. Wejdzie on w życie na przełomie 2014 i 2015 roku. W 2013 r. KDPW_CCP wystąpiła do Komisji Nadzoru Finansowego o autoryzację na gruncie rozporządzenia EMIR i na początku maja br. spodziewana jest decyzja nadzoru w tej sprawie.

 

Jeśli na polskim rynku nie funkcjonowałoby zarejestrowane w ESMA repozytorium transakcji, KDPW nie nadawałby kodów LEI, a izba KDPW_CCP nie starała się o autoryzację oraz nie zaoferowała usługi rozliczania derywatów z rynku OTC, działające na polskim rynku podmioty zmuszone byłby do korzystania z usług zagranicznych instytucji oferujących takie rozwiązania.

 

- Naszym celem jest zbudowanie konkurencyjnego względem instytucji europejskich zintegrowanego, komplementarnego pakietu usług depozytowych, rozrachunkowych, rozliczeniowych i dodanych. Dlatego realizujemy projekty nakierowane zarówno na rynek regulowany, jak i OTC, na rynek kasowy i terminowy. Działamy już nie tylko na rynku kapitałowym, ale szerzej, oferując usługi dla całego sektora finansowego. Dzięki synergiom występującym między Krajowym Depozytem i izbą KDPW_CCP udaje nam się to osiągnąć po niższych kosztach – podsumowała projekty realizowane przez Grupę KDPW Prezes Iwona Sroka.

 

Spółki Grupy KDPW zaangażowane były także w dostosowanie systemu kdpw_stream do nowego systemu transakcyjnego GPW oraz przygotowanie KDPW do prowadzenia rozrachunku w PLN przez system SORBNET2.

 

- Rok 2014 będzie również pracowity. Będziemy kontynuować realizowane już inicjatywy, jak rozwijanie usługi KDPW_TR i nadawanie kodów LEI. W 2014 roku liczmy na otrzymanie autoryzacji izby KDPW_CCP. Ale wprowadzimy także nowe rozwiązania dla rynku, jak mechanizm nettingu w papierach wartościowych, co wpłynie na obniżenie liczby instrukcji dostarczanych do rozrachunku, a tym samym koszty związane z rozrachunkiem transakcji. Zakończymy prace nad całkowicie nową funkcjonalnością na poziomie KDPW, jaką będzie wycena i aktualizacja zabezpieczeń dla transakcji repo oraz wykonywanie przez KDPW funkcji agenta w ramach tri-party-repo. Ponadto będziemy intensywnie pracować nad poszerzeniem gamy instrumentów oferowanych w ramach usługi OTC_clearing – wprowadzimy cross-currency derivatives oraz instrumenty na inne niż PLN waluty – zapowiedziała Iwona Sroka.

 


KDPW

 

2 maja 2013 r. KDPW złożył w ESMA wniosek o rejestrację repozytorium transakcji, a 7 listopada repozytorium uzyskało rejestrację w ESMA, jako jedna z 4 pierwszych tego typu instytucji w UE. Zgodnie z EMIR wszystkie podmioty, będące osobami prawnymi, które zawierają transakcje w instrumentach pochodnych, od 12 lutego 2014 r. będą zobowiązane do raportowania informacji o nich do repozytoriów transakcji. Rejestracja KDPW_TR w ESMA umożliwia działanie na terenie całej Unii Europejskiej. Wniosek rejestracyjny dotyczył możliwości rejestracji wszystkich rodzajów kontraktów objętych obowiązkiem raportowania (zarówno derywatów giełdowych jak i OTC), zatem instytucje finansowe nie będą musiały korzystać z usług dwóch lub kilku repozytoriów.

 

W sierpniu 2013 r. KDPW otrzymał prefix (2594) umożliwiający nadawanie osobom prawnym numerów LEI. Zgodnie z rozporządzeniem EMIR posiadanie odpowiedniego numeru identyfikacyjnego jest niezbędne do przekazywania do repozytorium transakcji informacji o zawartych kontraktach pochodnych. 27 grudnia 2013 r. Regulatory Oversight Committee (ROC) – regulacyjnego ciało nadzorcze czuwające nad globalnym systemem nadawa kodów LEI – poinformował, że Krajowy Depozyt uzyskał status tzw. jednostki pre-LOU. - Decyzja ROC potwierdza, że KDPW, jako agencja numerująca, spełnia światowe standardy dotyczące nadawania numerów LEI. Numery nadane przez Krajowy Depozyt są powszechnie akceptowane i uznawane na całym świecie – podkreśliła Iwona Sroka. Od 29 listopada 2013 r. poprzez stronę internetową KDPW w łatwy i szybki sposób uzyskać można numer LEI. 12 grudnia 2013 r. kod taki uzyskała w KDPW izba rozliczeniowa KDPW_CCP.

 

Krajowy Depozyt udostępnił także nowy elektroniczny kanał komunikacji z uczestnikami w obszarze corporate action na bazie normy ISO20022 dla pierwszej grupy zdarzeń korporacyjnych. Zmiany wprowadzają wymianę informacji z KDPW w formie elektronicznej, co umożliwia zastąpienie czynności wykonywanych do tej pory manualnie. W pierwszej kolejności dotyczą one następujących operacji: asymilacja wszystkich papierów wartościowych oznaczonych danym kodem ISIN, konwersja wszystkich papierów wartościowych oznaczonych danym kodem ISIN, podział papierów wartościowych (split), zmiana wartości nominalnej papierów wartościowych.

 

16 maja 2013 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych podpisał porozumienie o współpracy z rosyjskim Centralnym Depozytem Papierów Wartościowych (National Settlement Depository - NSD). Jest to pierwszy krok w kierunku możliwości nawiązania połączenia operacyjnego z rynkiem rosyjskim. Memorandum of Understanding określa ramy współpracy pomiędzy depozytami w zakresie działalności operacyjnej obu instytucji, w tym wymiany informacji oraz promocji wspólnych działań w celu wspierania rozwoju obu rynków.

 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i KDPW_CCP wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego już po raz drugi zorganizowali Kongres Rynku Kapitałowego. Wydarzenie swoją obecnością uświetniło wielu znakomitych gości z kluczowych instytucji rynku kapitałowego, w tym m.in. Przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak, Członkinie Narodowego Banku Polskiego: Małgorzata Zaleska oraz Katarzyna Zajdel-Kurowska, Prezes Izby Domów Maklerskich Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Małgorzata Rusewicz. Tematyka konferencji koncentrowała się wokół bieżących problemów rynku kapitałowego, planów i perspektyw w zakresie implementacji nowych regulacji, produktów i usług dla inwestorów i emitentów. Kongresowi towarzyszył także konkurs na referat naukowy, którego celem był przegląd i podsumowanie aktualnych wyników badań dotyczących rynku kapitałowego.

 

Kalendarium wydarzeń 2013 roku w KDPW

Ostatnia aktualizacja: 09-01-2014 Do góry