Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręNowy Regulamin Repozytorium Transakcji

 

9 stycznia opublikowany został nowy Regulamin Repozytorium Transakcji. Przepisy wejdą w życie 2 tygodnie po ich opublikowaniu, czyli z dniem 23 stycznia br. Zmieniony Regulamin wprowadza m.in. nowe kategorie uczestników repozytorium oraz nową, bardziej atrakcyjną tabelę opłat. Zawiera także opis procedury przejścia dotychczasowych uczestników KDPW_TR pod rygory nowego Regulaminu.

 


Uczestnicy KDPW_TR

 

Uczestnikiem repozytorium może być kontrahent albo podmiot upoważniony przez kontrahenta do przekazywania do repozytorium transakcji raportów o kontraktach. Opublikowany 9 stycznia Regulamin repozytorium transakcji wprowadza trzy kategorie uczestnictwa w repozytorium transakcji prowadzonym przez KDPW:
1. Generalny uczestnik raportujący (GUR):

 • przekazuje do repozytorium raporty o kontraktach w imieniu własnym lub w imieniu innego kontrahenta, w tym raportów o kontraktach, których ten uczestnik nie jest stroną;
 • posiada dostęp do danych dotyczących kontraktów pochodnych, które zostały przekazane przez tego uczestnika lub których jest stroną;
 • ma możliwość dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną.

2. Zwykły uczestnik raportujący (ZUR):
 • przekazuje do repozytorium raporty o kontraktach w imieniu własnym, jak również w imieniu kontrahenta będącego drugą stroną transakcji własnej tego uczestnika;
 • posiada dostęp do danych dotyczących kontraktów pochodnych, które zostały przekazane przez tego uczestnika lub których jest stroną;
 • ma możliwość dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną.

3. Pośredni uczestnik repozytorium (PUR):
 • posiada dostęp do danych dotyczących kontraktów pochodnych, których jest stroną;
 • ma możliwość dokonywania korekt raportów dotyczących kontraktów, których jest stroną.

 

 

Tabela opłat
Zmieniony Regulamin wprowadza także nową Tabelę Opłat za usługi świadczone przez repozytorium. Opłaty można podzielić na okresowe (roczne) – za uczestnictwo oraz na zależne od liczby i rodzaju rejestrowanych danych.

 

Znacznej obniżce uległy opłaty roczne za uczestnictwo: dla kategorii ZUR aż o 15 tys. PLN, dla GRU o 5 tys. PLN, a dla PUR o 500 PLN.

 

 

Opłata za uczestnictwo (roczna)*
Uczestnicy raportujący Uczestnicy pośredni
GUR ZUR PUR
40 000 zł 10 000 zł 2 000 zł
* Jeżeli umowa z KDPW zostanie zawarta w drugim półroczu roku kalendarzowego, opłata za ten rok pobierana jest w ½ wysokości. W przypadku ustania uczestnictwa, w związku ze zmianą typu uczestnictwa, w pierwszym półroczu roku kalendarzowego, opłata roczna jest pobierana w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu dotychczasowego typu uczestnictwa oraz w ½ wysokości opłaty należnej z tytułu nowego typu uczestnictwa.

 

 

Opłata za zgłoszenie transakcji do repozytorium:

 • za zgłoszenie transakcji, której przedmiotem jest kontrakt ETD (giełdowy)*: 0,05 PLN od każdej transakcji,
 • za zgłoszenie transakcji, której przedmiotem jest kontrakt inny niż ETD: 0,15 PLN od każdej transakcji,

 

 

Opłata miesięczna za utrzymywanie w repozytorium informacji o transakcjach: 0,05 PLN od każdej aktywnej transakcji.
Maksymalna wysokość sumy opłat z tytułu zgłoszenia i przechowywania informacji w KDPW_TR wynosi 250 tys. PLN rocznie w przypadku opłat dotyczących transakcji jednego kontrahenta raportowanych przez jednego uczestnika raportującego. Powyższe ograniczenie ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy w danym roku dany uczestnik raportujący zaraportował nie więcej niż 25 mln transakcji na rzecz danego kontrahenta. Powyżej 25 mln transakcji na rzecz danego kontrahenta, suma opłat jest podwyższana o dodatkowe 250 tys. zł za każde kolejne rozpoczęte 25 mln transakcji zaraportowanych w danym roku przez danego uczestnika raportującego na rzecz danego kontrahenta.

 

Procedura zmiany kategorii uczestnictwa dla dotychczasowych uczestników KDPW_TR Dla dotychczasowych uczestników KDPW_TR, którzy przystąpili do repozytorium w KDPW przed wejściem w życie nowego Regulaminu (czyli przed dniem 23 stycznia 2014 r.) opracowana została procedura zmiany typu uczestnictwa. Dotychczasowy:

 • uczestnik bezpośredni – reprezentant, z dniem wejścia w życie nowego Regulaminu wchodzi w prawa i obowiązki uczestnika w typie GUR;
 • uczestnik bezpośredni – strona transakcji, z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu wchodzi w prawa i obowiązki uczestnika w typie ZUR;
 • uczestnik pośredni, z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu wchodzi w prawa i obowiązki uczestnika w typie PUR.

 

 

Dotychczasowi uczestnicy KDPW_TR mogą, przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, złożyć do KDPW oświadczenie dotyczące typu uczestnictwa, innego niż wynikający z powyższych zapisów.

 

Należy także podkreślić, że obecni uczestnicy repozytorium w KDPW, którzy posiadają już kod LEI (pre-LEI), powinni w terminie 5 dni roboczych od dnia wejścia w życie nowego Regulaminu dostarczyć do KDPW oświadczenie ze wskazanym numerem LEI lub pre-LEI. Natomiast ci, którzy nie posiadają jeszcze takiego kodu, są zobowiązani do jego uzyskania przed rozpoczęciem raportowania i przekazania do KDPW_TR stosownej informacji w ciągu 5 dni roboczych od jego uzyskania.

 

Zobacz: Jak otrzymać kod LEI w KDPW

Ostatnia aktualizacja: 10-01-2014 Do góry