Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręPrzedsiębiorstwa będą zobligowane do raportowania

 

12 lutego 2014 r. wchodzi w życie obowiązek raportowania informacji o zawieranych kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji, który wprowadza unijne rozporządzenie EMIR*. Obowiązek dotyczy wszystkich przedsiębiorstw zawierających kontrakty pochodne, ale nie dotyczy osób fizycznych.

 

Aby wypełnić obowiązek raportowy, zobowiązane do tego przedsiębiorstwa muszą zgłaszać informacje o kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji zarejestrowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities Market Authority; ESMA) Na polskim rynku usługę taką oferuje Repozytorium Transakcji w KDPW (KDPW_TR).​

 

Repozytorium prowadzone przez KDPW uzyskało stosowaną rejestrację w ESMA 7 listopada 2013 r. i było jednym z czterech pierwszych tego typu instytucji zarejestrowanych w Europie i jedynym działającym w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

 

- Dzięki naszej usłudze wszystkie podmioty zobligowane prawem do raportowania informacji o zawieranych kontraktach w instrumentach pochodnych będą mogły wypełnić ten obowiązek. Jako Grupa KDPW staramy się dostarczać usługi zgodnie z najnowszymi regulacjami i najwyższymi międzynarodowymi standardami tak, aby działające na naszym rynku finansowym firmy mogły korzystać z krajowej infrastruktury. To nasz wkład w strategię budowania w Warszawie silnego centrum finansowego – powiedziała Prezes KDPW Iwona Sroka.

 

Informacje na temat każdego zawartego kontraktu pochodnego oraz na temat wszelkich zmian lub rozwiązania tego kontraktu muszą być przekazywane do repozytorium nie później niż w dniu roboczym następującym po zawarciu, zmianie warunków lub rozwiązaniu kontraktu. Ale obowiązek raportowy dotyczy także transakcji zawartych przez 16 sierpnia 2012 r., a aktywnych tego dnia oraz transakcji zawartych 16 sierpnia 2012 r. i później. Na zaraportowanie transakcji zawartych przed 12 lutego 2014 r. przepisy dają pewne okresy przejściowe.

 

Backloading – w jakim okresie raportować
Backloading.png

 

Obowiązek raportowania można spełnić na kilka sposobów:

  • bezpośrednio raportować do wybranego repozytorium (wymaga to uczestnictwa w KDPW_TR),
  • wybrać pośrednika, który zrobi to za zobowiązaną do raportowania firmę,
  • poprzez izbę rozliczeniową KDPW_CCP.

 

 

Pomimo delegowania raportowania do innego podmiotu, odpowiedzialność za raportowanie ciągle spoczywa na kontrahencie transakcji.

 

Do repozytoriów transakcji muszą być zgłaszane zarówno kontrakty zawierane na rynku regulowanym, jak i poza nim. - W KDPW_TR mogą być rejestrowane wszystkie rodzaje kontraktów objętych obowiązkiem raportowania (giełdowe i OTC). Ponadto rejestracja KDPW_TR w ESMA umożliwia nam działanie na terenie całej Unii Europejskiej – dodała Prezes Sroka.

 

Aby móc raportować informacje do repozytorium transakcji niezbędne jest posiadanie specjalnego numeru identyfikującego dany podmiot – tzw. kodu LEI. Wymagają tego unijne regulacje. Numer ten można również uzyskać bezpośrednio w KDPW. Zgłoszenie w sprawie nadania kodu LEI można dokonać poprzez stronę internetową http://www.kdpw.pl/pl/uslugi/LEI/Strony/default.aspx

 

Usługa repozytorium transakcji to odpowiedź KDPW na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR). Wprowadza ono m.in. obowiązek raportowania wszystkich kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji, określa także zasady funkcjonowania repozytorium.

 

- Wszystkie podmioty zobowiązane unijnymi regulacjami do spełnienia określonych obowiązków, jak raportowanie do repozytoriów transakcji lub rozliczanie transakcji w izbie typu CCP, znajdą odpowiednie rozwiązania na polskim rynku. Co więcej, usługi te mogą być oferowane na terenie UE. Polski rynek, dzięki projektom realizowanym przez Grupę KDPW, może pochwalić się rozwiązaniami oferowanymi w największych centrach finansowych Europy – podkreśliła szefowa Krajowego Depozytu.

Ostatnia aktualizacja: 20-01-2014 Do góry