Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręAutomatyzacja procesu obsługi prawa poboru

 

Od 3 lutego br. Krajowy Depozyt wdrożył nowe procedury w zakresie realizacji procesu obsługi prawa poboru akcji nowej emisji. Wymiana informacji pomiędzy KDPW a uczestnikami bezpośrednimi będzie odbywała się wyłącznie przy użyciu strukturyzowanych komunikatów elektronicznych, zgodnych z normą ISO20022.

 

Proces podzielono na dwa etapy, w których definiowanie będą dwa odrębne zdarzenia korporacyjne:

  • dystrybucja praw – RHDI
  • wezwanie do wykonania praw – EXRI

 

W pierwszym zdarzeniu nastąpi dystrybucja uprawnień (RHDI) – tu podstawą definiowania zdarzenia będzie papier wartościowy dający prawo poboru, natomiast realizacja uprawnienia (EXRI) będzie oparta o dystrybuowane w pierwszym zdarzeniu jednostkowe prawa poboru - definiowanie zdarzenia korporacyjnego oparte będzie na kodzie ISIN prawa poboru.

 

Zasady obsługi oraz elektroniczny obieg dokumentów opracowane zostały na podstawie międzynarodowych rekomendacji, standardów i praktyk dotyczących stosowania normy ISO20022.

 

Obsługa prawa poboru to kolejne zdarzenie korporacyjne, którego obsługa będzie oparta wyłączne na komunikacji elektronicznej. Od 18 listopada 2013 r. Krajowy Depozyt wykorzystuje komunikaty na bazie normy ISO20022 w obsłudze następujących zdarzeń korporacyjnych: asymilacja i konwersja wszystkich papierów wartościowych oznaczonych danym kodem ISIN, podział papierów wartościowych (split), zmiana wartości nominalnej papierów wartościowych. ​

 

Obecnie prowadzone są prace nad automatyzacją komunikacji z uczestnikami w obszarze kolejnych zdarzeń korporacyjnych.

 

KDPW prowadzi obsługę realizacji zobowiązań emitentów wobec uprawnionych z papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych. Jednym ze zdarzeń korporacyjnych powodujących powstanie po stronie emitenta zobowiązania wobec właścicieli papierów wartościowych jest podwyższenie kapitału spółki poprzez emisje nowych akcji i zaoferowanie ich akcjonariuszom w drodze subskrypcji zamkniętej – czyli prawo poboru. KDPW realizuje również szereg innych usług, jak pośredniczenie w wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy, asymilację, zamianę, konwersję, czy podział akcji.

Ostatnia aktualizacja: 03-02-2014 Do góry