Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę12 lutego br. wchodzi obowiązek raportowania kontraktów pochodnych do repozytoriów transakcji

 

12 lutego 2014 r. wchodzi w życie obowiązek raportowania informacji o zawieranych kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji, który wprowadza unijne rozporządzenie EMIR. Obowiązek dotyczy wszystkich przedsiębiorstw zawierających kontrakty pochodne, ale nie dotyczy osób fizycznych.

 

Aby wypełnić obowiązek raportowy, zobowiązane do tego przedsiębiorstwa muszą zgłaszać informacje o kontraktach pochodnych do repozytoriów transakcji zarejestrowanych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities Market Authority; ESMA).

 

Na polskim rynku usługę taką oferuje Repozytorium Transakcji w KDPW (KDPW_TR).

 

Repozytorium prowadzone przez KDPW uzyskało stosowaną rejestrację w ESMA 7 listopada 2013 r. i było jednym z czterech pierwszych tego typu instytucji zarejestrowanych w Europie i jedynym działającym w regionie Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Informacje na temat każdego zawartego kontraktu pochodnego oraz na temat wszelkich zmian lub rozwiązania tego kontraktu muszą być przekazywane do repozytorium nie później niż w dniu roboczym następującym po zawarciu, zmianie warunków lub rozwiązaniu kontraktu. Ale obowiązek raportowy dotyczy także transakcji zawartych przez 16 sierpnia 2012 r., a aktywnych tego dnia oraz transakcji zawartych 16 sierpnia 2012 r. i później.

 

Obowiązek raportowania można spełnić na kilka sposobów:

 • bezpośrednio raportować do wybranego repozytorium (wymaga to uczestnictwa w KDPW_TR),
 • wybrać pośrednika, który zrobi to za zobowiązaną do raportowania firmę,
 • poprzez izbę rozliczeniową KDPW_CCP.

 

Pomimo delegowania raportowania do innego podmiotu, odpowiedzialność za raportowanie ciągle spoczywa na kontrahencie transakcji.​

 

Do repozytoriów transakcji muszą być zgłaszane zarówno kontrakty zawierane na rynku regulowanym, jak i poza nim. W KDPW_TR mogą być rejestrowane wszystkie rodzaje kontraktów objętych obowiązkiem raportowania (giełdowe i OTC). Ponadto rejestracja KDPW_TR w ESMA umożliwia działanie na terenie całej Unii Europejskiej.

 

Aby móc raportować informacje do repozytorium transakcji niezbędne jest posiadanie specjalnego numeru identyfikującego dany podmiot – tzw. kodu LEI. Wymagają tego unijne regulacje. Numer ten można również uzyskać bezpośrednio w KDPW. Zgłoszenie w sprawie nadania kodu LEI można dokonać poprzez stronę internetową www.kdpw.pl

 

Usługa repozytorium transakcji to odpowiedź KDPW na Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (EMIR). Wprowadza ono m.in. obowiązek raportowania wszystkich kontraktów pochodnych do repozytorium transakcji, określa także zasady funkcjonowania repozytorium.

 

Raportowanie informacji do Repozytorium Transakcji w KDPW
- co powinieneś wiedzieć

 

Wejście w życie obowiązku raportowania

 • Wchodzi w życie 12 lutego 2014 r.
 • Dotyczy transakcji zawartych przed 16 sierpnia 2012 r., aktywnych w tym dniu
 • Dotyczy transakcji zawartych 16 sierpnia 2012 r. lub później

 

Kto jest zobowiązany do raportowania

 • Obowiązek raportowania dotyczy przedsiębiorstw zawierających kontrakty pochodne
 • Nie dotyczy osób fizycznych
 • Istnieje możliwość delegowania raportowania do innego podmiotu
 • Pomimo delegowania raportowania odpowiedzialność za raportowanie ciągle spoczywa na kontrahencie
 • Informacje na temat każdego zawartego kontraktu pochodnego oraz na temat wszelkich zmian lub rozwiązania tego kontraktu muszą być przekazywane do repozytorium nie później niż w dniu roboczym następującym po zawarciu, zmianie warunków lub rozwiązaniu kontraktu

 

Wypełnienie obowiązku raportowania

 • Bezpośrednie raportowanie do KDPW_TR (wymaga uczestnictwa w KDPW_TR)
 • Za pośrednictwem innego uczestnika raportującego KDPW_TR
 • Delegowanie do centralnego kontrahenta (na polskim rynku: KDPW_CCP)

 

Darmowe pośrednictwo KDPW_CCP w przekazywaniu informacji do KDPW_TR

 • KDPW_CCP nie pobiera opłat za pośrednictwo w raportowaniu do KDPW_TR w imieniu uczestnika rozliczającego lub jego klientów (ponad opłaty wymagane przez KDPW_TR)
 • KDPW_CCP raportuje wyłącznie do repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW

 

Wszystkie klasy instrumentów w jednym miejscu

 • KDPW_TR jest uprawnione do rejestrowania wszystkich klas instrumentów pochodnych, zawieranych na terenie całej Unii Europejskiej, zarówno na rynku regulowanym jak i OTC
 • Wniosek o rejestrację repozytorium transakcji w ESMA w zakresie następujących klas instrumentów (rynek regulowany lub OTC):
  • Instrument pochodny na akcje (EQ)
  • Instrument pochodny na stopę procentową (IR)
  • Walutowy instrument pochodny (CU)
  • Kredytowy instrument pochodny (CR)
  • Towarowy instrument pochodny (CO)
  • Inny instrument pochodny (OT)

 

Kod LEI

 • Posiadanie kodu LEI (Legal Entity Identifier) jest niezbędne, by móc raportować do repozytoriów transakcji
 • Każdy podmiot zobowiązany do raportowania, niezależnie od tego, czy robi to samodzielnie, czy przez pośrednika, musi posiadać kod LEI, za pośrednictwem którego będzie identyfikowany jako kontrahent
 • Kod LEI można uzyskać bezpośrednio w KDPW, poprzez stronę www.kdpw.pl

 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych prowadzi od wielu miesięcy akcję informacyjno – edukacyjną na temat nowych obowiązków dotyczących raportowania transakcji pochodnych do Repozytorium Transakcji, wynikających z rozporządzenia EMIR, samodzielnie oraz we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych i Komisją Nadzoru Finansowego.

Ostatnia aktualizacja: 11-02-2014 Do góry