Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w góręCzasowa obniżka opłat rozrachunkowych dla transakcji objętych programem „High Volume Provider”

 

Od 1 kwietnia do 30 czerwca br. KDPW obniża opłaty z tytułu rozrachunku transakcji zawartej w obrocie zorganizowanym, objętego funduszem rozliczeniowym albo funduszem zabezpieczającym ASO, w odniesieniu do transakcji objętych programem „High Volume Provider”, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych.

 

W okresie obowiązywania obniżki stawka opłaty za rozrachunek obniżona zostaje do poziomu 0,70 PLN dla podmiotów, które bezpośrednio biorą udział w programie „High Volume Provider” lub których klient bierze udział w tym programie, albo reprezentuje w rozrachunkach transakcji podmiot biorący udział w programie „High Volume Provider”.

 

Warunkiem skorzystania z ww. obniżki jest w szczególności złożenie stosownej deklaracji, której wzór znajduję się w załączniku poniżej.

 

Deklaracja

Uchwała Rady Nadzorczej KDPW Nr 2/539/14

Ostatnia aktualizacja: 27-03-2014 Do góry