Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Nawiguj w górę



Od 6 października 2014 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zmienia cykl rozrachunkowy z T+3 na T+2.

 

Zmiana cyklu rozrachunkowego na standard T+2 dostosuje polski rynek do standardów wprowadzanych w Unii Europejskiej i wynika z dostosowania zasad obowiązujących w KDPW do regulacji CSDR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych).

 

Wprowadzenie w Unii Europejskiej jednolitych zasad dotyczących cyklu rozrachunkowego T+2 jest jednym z elementów szeroko zakrojonych reform mających na celu usunięcie barier w celu zwiększenia efektywności procesu rozliczania i rozrachunku oraz zmniejszenia ryzyka kontrahenta. Nowe zasady obejmą transakcje zawierane na rynku regulowanym giełdowym i w alternatywnym systemie obrotu (ASO), zabezpieczone systemem gwarantowania rozliczeń.

 

Instrumenty finansowe objęte cyklem rozrachunkowym T+2 (dotychczas T+3):

  • akcje,
  • prawa do akcji,
  • kwity depozytowe,
  • ETF-y,
  • certyfikaty inwestycyjne.

Dla pozostałych instrumentów finansowych cykle rozrachunkowe pozostają bez zmian.

 

Komunikat KDPW dotyczący zmiany cyklu rozrachunkowego na T+2

Ostatnia aktualizacja: 14-04-2014 Do góry